Politika zasebnosti družbe Alfa Laval

Politika zasebnosti družbe Alfa Laval

Alfa Laval meni, da vaši osebni podatki pripadajo vam. Zato želimo ves čas spoštovati in obdelovati vaše osebne podatke s potrebno skrbnostjo. Želimo, da ste med obiskom naše spletne strani lahko prepričani, da je vaša zasebnost spoštovana.

Namen te politike zasebnosti je, da vas informiramo o vrstah osebnih podatkov, ki jih zbiramo, medtem ko uporabljate katero izmed spletnih strani Alfa Laval ter o vseh postopkih, ki jih opravljamo, z namenom varovanja vaših osebnih podatkov.

Politika in njena načela se nanašajo na osebne identifikacijske podatke, katere prosimo, da nam jih zagotovite. S tem mislimo informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo, kot na primer vaše ime, naslov, naslov elektronske pošte, IP številka in drugi kontaktni podatki.

Želimo obdelati samo tiste osebne podatke, ki so primerni, relevantni in niso nesorazmerni v povezavi z namenom, zaradi katerega se zbirajo. Verjamemo v transparentnost o vrstah osebnih podatkov, ki se zbirajo in razloga, zaradi katerega se zbirajo. Zbiramo in obdelujemo le tiste osebne podatke, za katere imamo zakonsko podlago, ter jih zbiramo in obdelujemo skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor boste to zahtevali vam bo Alfa Laval priskrbel dodatne informacije glede obdelave in varstva vaših osebnih podatkov med obiskovanjem naše spletne strani ali med komunikacijo z nami prek drugih kanalov. Prosimo, da za to gledate kontaktne podatke spodaj.

Zbiranje osebnih podatkov

Upamo, da vam bodo naslednje informacije pomagale, da se informirano odločite, ali boste svoje osebne podatke delili z nami. Vedno se lahko odločite, ali želite posredovati vaše osebne podatke ali ne.

Samo obiskovalci spletne strani

Za dostopom in brskanje po naših spletnih straneh in večini drugih storitev ne potrebujemo osebnih podatkov. Lahko zbiramo omejene neosebne identifikacijske podatke, ki jih da vaš brskalnik na voljo vsakič, ko obiščete spletno mesto. Na primer vaš naslov internetnega protokola, jezik brskalnika, podatki o geografski lokaciji, datum in čas ter piškotki. Uporabljamo neosebne podatke za boljše razumevanje uporabniške izkušnje in interakcije s spletnimi mesti ter za nadaljnje izboljšanje naših ponudb in storitev. Naša politika glede uporabe piškotkov je dostopa prek spletnega mesta: www.alfalaval.com/legal/cookies-policy

Ustvarjanje računa

Ponujamo tudi storitve, ki zahtevajo registracijo osebnega računa. Za registracijo računa potrebujemo določene osebne podatke, ki jih uporabljamo za ustvarjanje računa in za zagotavljanje zahtevanih storitev. Ti osebni podatki se bodo uporabljali le za specifične namene, za katere so bili zbrani.

Prijavljanje na razpis za delovno mesto prek spletne strani

Vsakič, ko zahtevamo osebne podatke, vas bomo obvestili, katere vrste podatkov zbiramo in kako jih uporabljamo. Na splošno, če se prijavljate na razpis za delovno mesto prek spleta, bomo uporabili vaše podatke za obdelavo vaše prijave.

Kontaktiranje za namen poslovnega sodelovanja

V kolikor želite prejemati naše novice, oglase in promocijski material, splošne informacije ali pa nas kontaktirati prek spleta, smemo (odvisno od načina kontaktiranja, ki ga zahtevate) zbirati sledeče osebne podatke, na primer:

 • kontaktni podatki (e-mail, naslov, telefonska številka, poklicni naziv ali delovno mesto), ime družbe, spol in jezikovne preference;
 • informacije o dogodku, sestanku (vključno s oceno pridobljeno prek raziskav o vsebini in storitvi na dogodku, ki ste se ga udeležili), potovanju;
 • kjer pride do komunikacije prek socialnih omrežij lahko zbiramo tudi informacije, ki jih pošljete ali objavite na in iz naših storitev.
 • zbiramo lahko tudi natančne, v trenutnem času pravilne lokacijske podatke, GPS, podatke o telefonskem signalu, Wi-Fi signali in/ali bodoči tehnologiji.
 • vpogledamo lahko v to, kako pogosto uporabljate aplikacijo in iz kje ste jo prenesli.

Zbiramo lahko tudi podatke od poslovnih partnerjev, tretjih oseb, ki delujejo v vašem imenu in drugih platform, ki pomagajo pri zagotavljanju storitev. Podatke o sestanku lahko na primer prejmemo od ponudnika registracije dogodkov.

Uporabljamo vaše osebne podatke, ki vam omogočajo dostop do zahtevanih storitev, in vam lahko pošljejo trženjsko in promocijsko gradivo, ki vam ustreza, vključno s povabili na dogodke in seminarje, ponudbo izdelkov in storitev, za ohranjanje stikov in zagotavljanje novic, posodobitev in druge informacije, povezane s podjetjem, ki so pomembne za vas.

Kadarkoli lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke. Prosimo, da nas kontaktirate prek elektronskega naslova dataprivacy@alfalaval.com (mednarodno) ali pa marijana.evdenic@alfalaval.com (Slovenija).

Alfa Laval je odgovoren kot obdelovalec osebnih podatkov

Alfa Laval Corporate AB, s poslovnim sedežem v Lund, Švedska, je obdelovalec osebnih podatkov, ki jih zbiramo prek spletne strani in nam jih posredujete vi. Poleg tega je obdelovalec osebnih podatkov, pridobljenih na drug način, s stikom neposredno z zadevno družbo tudi družba Alfa Laval d.o.o., s sedežem na naslovu Brodišče 26, 1236 Trzin, Slovenija. Vedno stremimo h delovanju, skladnem z Uredbo o obdelavi osebnih podatkov in drugo zadevno zakonodajo glede varstva podatkov. V kolikor imate kakšne pripombe glede našega obdelovanja vaših osebnih podatkov, ki jih ne morete rešiti neposredno z nami predlagamo, da le te naslovite na Slovenskega Informacijskega pooblaščenca na naslov gp.ip@ip-rs.si ali pa Švedskega Informacijskega pooblaščenca na naslov datainspektionen@datainspektionen.se

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Glede na to, katere storitve zahtevate, obdelujemo le tiste osebne podatke, za katere imamo pravno podlago. V kolikor potrebujemo za zbiranje in obdelavo vaših podatkov vašo privolitev, bo le ta dana jasno, specifično in v izrecni obliki.

V kolikor prosimo za vašo privolitev je lahko ta preklicana kadarkoli tako, da nas kontaktirate, mi pa bomo prenehali z uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posredovanje podatkov

Kot splošno pravilo, Alfa Laval nikoli ne posodi ali proda vaših osebnih podatkov drugim družbam ali posameznikom, razen če imamo za to vaše soglasje. Vaše osebne podatke lahko posredujemo le v sledečih situacijah:

 • z vašim soglasjem.
 • družbam ali osebam, ki jim zaupamo, za namen obdelave vaše prošnje v našem imenu. V kolikor se to zgodi, so te stranke podvržene pogodbam, ki od njih zahtevajo obdelavo takšnih podatkov na podlagi naših navodil in skladno z to politiko zasebnosti in ustreznih dogovorov o zaupnosti in zavarovalnih ukrepov.
 • kadar je to potrebno storiti na podlagi zakona ali kadar v dobri veri menimo, da je dostop, ohranitev ali razkritje osebnih podatkov razumno potrebno, za zavarovanje pravic, lastnine ali varnosti pri Alfa Laval, njenih uporabnikih ali javnosti.

Osebne podatke, zbrane na naši spletni strani, lahko shranjujemo in obdelujemo v kateri koli državi, v kateri Alfa Laval ali naši ponudniki gostovanja vzdržujejo objekte. Z uporabo naših storitev soglašate s prenosom vaših podatkov med te objekte, vključno s tistimi, ki se nahajajo izven vaše države.

Posredovanje podatkov, ki so vezani na račun

Ko ustvarite račun pri nas, lahko posredujemo informacije, ki ste jih poslali v okviru vašega računa, med vsemi našimi ponudniki storitev ter distributerji in partnerji, da vam zagotovimo brezhibne izkušnje in izboljšamo kakovost naših storitev. Podatkov o vašem računu ne bomo razkrili drugim osebam ali nepovezanim družbam, razen v omejenih okoliščinah, opisanih v tej politiki zasebnosti ali z vašo privolitvijo.

Vaše informacije posredujemo samo podatkovnim platformam in ponudnikom oblakov, ki opravljajo storitve v našem imenu. Informacije posredujemo podjetjem, ki nam pomagajo upravljati in podpirati naše storitve. Nekateri ponudniki se lahko nahajajo v državi, ki ni vaša država. Lahko tudi delimo informacije z analitiki in ponudniki iskalnikov, ki delujejo v našem imenu.

Varnostni ukrepi

Naš cilj je izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo ali spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom in drugimi nezakonitimi oblikami obdelave. Naš cilj je zagotoviti, da sta stopnja varnosti in ukrepi, sprejeti za zaščito vaših osebnih podatkov, primerni za tveganja, ki jih predstavlja narava in uporaba vaših osebnih podatkov.

Dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo na naše zaposlene in dobavitelje, ki morajo uporabiti informacije, da bi jih lahko obdelali v našem imenu, in ki so pogodbeno zavezani k varovanju in zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Posodabljanje vaših podatkov

Kadar obdelujemo vaše osebne podatke, želimo zagotoviti, da so točni in posodobljeni. Prizadevali si bomo izbrisati ali popraviti osebne podatke, ki so netočni ali nepopolni. Če želite posodobiti ali popraviti svoje osebne podatke, vas prosimo, da pošljete svojo zahtevo z obrazcem za zahtevek, ali pa na naslov elektronske pošte marijana.evdenic@alfalaval.com mi pa vam bomo posredovali mehanizem za posodabljanje in popravljanje vaših osebnih podatkov.

Pridržanje

Vaše osebne podatke bomo obdržali le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namenov, navedenih v tej politiki zasebnosti, ali za namene, o katerih ste bili drugače obveščeni. Vaše podatke bomo hranili toliko časa, kolikor bo dovoljeno v skladu z veljavnimi pravnimi podlagami, potem pa bodo izbrisani.

Če naša pravna podlaga temelji na vaši privolitvi, lahko kadar koli prekličete svojo privolitev. Če ste uveljavili svojo pravico do umika soglasja, bomo morda morali hraniti vaše osebne podatke za določen čas, da bomo lahko v določenih okoliščinah izpolnili svoje pravne obveznosti in se branili v pravnih postopkih.

Povezava do strani tretjih oseb

Storitve lahko vključujejo povezave do drugih spletnih mest, katerih politike varstva zasebnosti se razlikujejo od naših. Te zunanje spletne strani lahko v vaš računalnik postavijo svoje piškotke, zbirajo ali obdelujejo osebne podatke. Če osebne podatke posredujete kateremu koli od teh spletnih mest, vaše informacije urejajo njihova pravila o zasebnosti. Družba Alfa Laval ne izvaja nikakršnega nadzora ali prevzema odgovornosti za te strani, zato vam priporočamo, da natančno preberete pravilnik o zasebnosti katerega koli spletnega mesta, ki ga obiščete.

Vaše pravice kot posameznik, skladno s to politiko

Ker obdelujemo vaše osebne podatke, lahko vi izvajate določene pravice ob določenih predpostavkah.

V povezavi z vašimi osebnimi podatki lahko:

 • zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov (zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki)
 • zahtevate popravek vaših osebnih podatkov
 • zahtevate izbris vaših osebnih podatkov
 • zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
 • nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov,
 • umaknete svojo privolitev.

Vse zahtevke je treba poslati v elektronski obliki z uporabo ustreznega obrazca za zahtevek, vključno z informacijami, kot so ime, e-poštni naslov itd., ki so potrebne za preverjanje vaše identitete. Kadar veljavna zakonodaja določa upravno takso za izpolnitev take zahteve (vključno z neresničnimi ali pretiranimi zahtevki), lahko Alfa Laval zaračuna takšno pristojbino.

Vse veljavne zahteve bomo obravnavali na ustrezen način in odgovorili bomo v kolikor bo le mogoče in bo zahteva naslovljena na družbo Alfa Laval d.o.o. v Slovenščini, v drugem primeru pa v angleščini v roku 30 dni od prejema vaše zahteve.

Če je bila vaša zahteva zavrnjena zaradi navedenih razlogov, lahko vložite pritožbo pri Slovenskem informacijskem pooblaščencu, ali drugih pristojnih osebah.

Spremembe tega obvestila

Alfa Laval si pridržuje pravico do občasne spremembe te politike. Pričakujemo, da bo večina teh sprememb le manjša, lahko pa bo prišlo tudi do pomembnejših sprememb. Datum zadnje spremembe je naveden na koncu tega dokumenta.

Spremembe bomo objavljali na tej strani in vas o njih obvestili, če bo šlo za večje spremembe. Vsaka verzija bo označena na vrhu strani. Predhodne verzije pa se bodo shranjevale v arhivu, da bo možen vpogled.

Kontakt

V kolikor imate dodatna vprašanja, ali želite izvajati svoje pravice, se prosimo obrnite na nas kadarkoli na naslov dataprivacy@alfalaval.com (mednarodno) ali pa marijana.evdenic@alfalaval.com (Slovenija).

Verzija

Ta verzija je bila prvič objavljena 31. Maja 2018