Legal terms and conditions

Pravila in pravni pogoji

Na tej spletni strani so dobrodošli vsi. Vendar z dostopom do te spletne strani soglašate, da vas zavezujejo naslednji pogoji uporabe. ČE SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI DOLOČILI IN POGOJI UPORABE, VAS PROSIMO, DA ZAPUSTITE TO SPLETNO STRAN.

Z dostopom do strani ALFA LAVAL Corporate AB (v nadaljevanju ALFA LAVAL) World Wide Web (WWW) se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji:

Avtorske pravice

Vizualni izgled tega spletnega mesta in vsebina teh strani WWW (vključno z besedilom, slikami in avdiovizualnimi elementi) sta pod avtorskimi pravicami podjetja ALFA LAVAL (ali njegovih podružnic, kjer je to tako navedeno, in/ali njegovih dajalcev licence) in sta zaščitena z avtorskimi pravicami na Švedskem in pod različnimi tujimi zakoni in konvencijami. Vsebina je zaščitena tudi z neregistriranim modelom skupnosti. Vse pravice pridržane.

Vsebin na spletni strani, vključno z besedilom, slikami in zvokom, vendar ne omejeno nanje, ni dovoljeno reproducirati, prenašati, distribuirati ali hraniti brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja ALFA LAVAL Corporate AB.

Spremembe vsebine spletnega mesta so izrecno prepovedane. Tako na primer ne smete (i) distribuirati ali prenašati nobene takšne vsebine na spletu ali izven spleta; (ii) spreminjati, ponovno uporabiti ali ponovno objaviti takšne vsebine; (iii) odstraniti kakršnih koli opomb na prenesenih materialih, ki predstavljajo obvestilo ali razlago avtorskih pravic, blagovne znamke, slike blagovne znamke, patenta ali drugih pravic intelektualne lastnine; (iv) take vsebine uporabljati v kakršne koli javne namene, tudi če so ti nekomercialni, ali (v) poskušati dekompilirati ali z obratnim inženirstvom ali kako drugače razstaviti katere koli programske ali druge vsebine na tem spletnem mestu.

Uporaba sporočil za javnost in drugih dokumentov, ki so razvrščeni kot javni, je dovoljena v javnih komunikacijah, če je omenjen vir informacij. V nasprotnem primeru je prepovedano reproduciranje, prenos, distribucija ali shranjevanje dela ali celotne vsebine v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja ALFA LAVAL, razen v skladu z naslednjimi pogoji. Vsebina strani ALFA LAVAL WWW se sme uporabljati samo v informativne namene in na način, ki ne škodi ugledu podjetja ALFA LAVAL. Podatkov na tej spletni strani WWW ni dovoljeno spreminjati brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ALFA LAVAL. Za posamezne dokumente, vsebovane na naših straneh WWW, lahko veljajo dodatni pogoji, navedeni v teh dokumentih.

Nekateri deli spletnega mesta vsebujejo slike in materiale, za katere veljajo avtorske pravice njihovih ponudnikov in jih ALFA LAVAL uporablja z dovoljenjem. Uporaba takšnih materialov, ki niso v skladu s temi pogoji, lahko krši pravice drugih strank.

ALFA LAVAL vam dovoli shranjevanje v računalniku ali tiskanje kopij izvlečkov s teh strani samo za vašo osebno uporabo.

Pravice do blagovne znamke

Ime podjetja in skupine ALFA LAVAL ter logotip, kot tudi povezana podjetja in podružnice ter imena izdelkov in blagovne znamke podjetja ALFA LAVAL, njegovih povezanih podjetij in podružnic so last podjetja ALFA LAVAL in/ali njegovih povezanih podjetij in podružnic.

Odsotnost odgovornosti, garancije

Vsebina WWW-strani ALFA LAVAL je na voljo, »kakršna je« in »kot je na voljo«. Razen če to zahteva veljavna zakonodaja, v zvezi s pravilnostjo, natančnostjo, zanesljivostjo ni podana nobena izrecna ali implicitna garancija, vključno z implicitnimi garancijami za prodajo, primernost za določen namen ali odsotnost kršitev, ter glede vsebine strani v katerem koli smislu. ALFA LAVAL ne jamči, da so njegove strani ali strežnik brez virusov ali drugih škodljivih komponent. Vsaka dokumentacija ALFA LAVAL lahko vključuje tehnične netočnosti ali tipkarske napake. ALFA LAVAL lahko vnese spremembe in dopolnitve v vse informacije, vsebovane v tem dokumentu. ALFA LAVAL si pridržuje pravico, da kadar koli pregleda strani ali prekliče dostop do njih.

ALFA LAVAL na noben način ne odgovarja za kakršno koli škodo, vključno, vendar ne omejeno na neposredno, naključno, posledično, posredno, sekundarno, posebno ali kaznovalno škodo, izgubo ali stroške ali izgubo dobička, povezano z dostopom do WWW-strani ALFA LAVAL ali katerega koli povezanega spletnega mesta, ali nezmožnost uporabe vsebine teh strani ali uporabe ali poskusa uporabe informacij, ki jih vsebujejo, ali povezanih s kakršno koli neuspešnostjo delovanja, napako, opustitvijo, prekinitvijo, napako, zamudo pri delovanju ali prenosu, računalniškim virusom ali okvaro vodov ali sistema, tudi če ALFA LAVAL ali njegovi zastopniki vedo za tako škodo, izgubo ali stroške. Odškodnina podjetja ALFA LAVAL v nobenem primeru ne bo presegla stroškov, ki jih plačate za dostop do te spletne strani.

ALFA LAVAL ne prevzema nobene odgovornosti za gradivo, ki je v lasti oziroma ga je ustvarila ali objavila tretja oseba, do katerega na spletnih straneh družbe ALFA LAVAL obstajajo povezave. S povezavo na takšno spletno mesto tretjih oseb morate pred uporabo tega spletnega mesta pregledati in sprejeti pravila uporabe tega spletnega mesta. Povezava do spletnega mesta, ki ni ALFA LAVAL, ne pomeni, da ALFA LAVAL podpira spletno mesto in izdelke ali storitve, na katere se nanaša taka stran tretjih oseb.

Pošiljanje gradiva

ALFA LAVAL vas vabi, da na tej spletni strani posredujete kakršne koli nezaupne komentarje v zvezi z izdelki ALFA LAVAL. Če imate idejo, za katero želite, da jo podjetje ALFA LAVAL upošteva v zameno za nadomestilo, je ne pošljite prek te spletne strani ali drugače prek spleta. Ko nam pošljete gradivo, na primer po elektronski pošti ali na naših straneh WWW, se kot ponudnik gradiva strinjate z naslednjimi pogoji: (1) gradivo daste na voljo, vedoč, da ga lahko objavimo; (2) zagotavljate, da gradivo ne bo vsebovalo nobenega elementa, ki bi bil nezakonit ali kako drugače neprimeren za objavo; (3) pred predložitvijo kakršnega koli gradiva boste uporabili razumna prizadevanja za iskanje in odstranjevanje vseh virusov ali drugih škodljivih ali uničevalnih lastnosti; (4) strinjate se, da nas boste odškodninsko krili, če katera koli tretja oseba ukrepa proti nam v zvezi z gradivom, ki ga pošljete; (5) strinjate se, da v zvezi z omenjenim gradivom ne boste ukrepali proti nam, in (6) ste lastnik gradiva ali imate neomejeno pravico, da nam ga posredujete, podjetje ALFA LAVAL pa lahko gradivo objavi in/ali ga vključi ter katere koli pojme, opisane v njem, objavi v naših izdelkih brez odškodninske ali druge odgovornosti.

Vse pravice pridržane

Vse pravice, ki niso s tem dokumentom izrecno odobrene, so pridržane. ALFA LAVAL si pridržuje pravico kadar koli spremeniti te pogoje s posodobitvijo te objave. Vse te spremembe vas zavezujejo, zato morate občasno preverjati to izjavo o pogojih.

Lastništvo spletnega mesta

To spletno mesto si lasti in objavlja:
Alfa Laval Corporate AB
SE-221 00 LUND
Švedska
Telefon: +46 46 36 65 00
Faks: +46 46 32 35 79

Kontakt

Če imate vprašanja o zgornjih razdelkih, se obrnite na ALFA LAVAL (publ) prek kontaktne strani ALFA LAVAL Corporate AB.