Spremljanje stanja

Vpogledi na podlagi dejanskih podatkov

Ponujamo vam optimiziran servisni načrt za vrtljive dele opreme na podlagi dejanskih podatkov senzorjev, ki spremljajo kritične komponente ali procesne parametre. Algoritmi, ki so jih razvili naši vodilni strokovnjaki, analizirajo specifične vzorce vibracij, da bi zagotovili ustrezna poročila s ključnimi priporočili. To zagotavlja tekoče delovanje vaše opreme in vam omogoča načrtovanje vzdrževanja.

Servis po potrebi

Servisne intervale je mogoče optimizirati s pravočasnim izvajanjem na podlagi dejanskega stanja opreme in ne na podlagi fiksnega časovnega intervala. To pogosto pomeni, da so servisni intervali daljši.

Spremljanje stanja je še posebej priporočljivo, kadar je servisne intervale težko predvideti, ko so stroški visoki zaradi pomanjkanja usposobljenega osebja in ko je separator ključni element vašega procesa.

Servisiranje prek spleta

Če se odločite za servisiranje prek spleta, boste v rednih intervalih prejemali poročila, ki temeljijo na obsežni in neprekinjeni analizi podatkov o vibracijah. In da boste ponoči mirneje spali, vam poročila o alarmih zagotavljajo, da ste takoj obveščeni, če komponente odpovejo ali se pojavijo druge težave z vašo opremo.

Nespletne storitve

Nespletne storitve temeljijo na uporabi prenosne naprave, na katero lahko v določenem trenutku prenesete vse potrebne informacije.

Način delovanja

Naši strokovnjaki:

  • zberejo podatke o vibracijah – na lokaciji ali prek spleta
  • opravijo podrobnejšo analizo zbranih podatkov
  • določijo vrsto potrebne storitve na podlagi dejanskih podatkov
  • predlagajo optimiziran servisni načrt za vrtljive komponente

 

Iščete konkretne storitve?

阿法拉伐专家进行检测设备-Alfa Laval experts conduct testing equipment

Deset najboljših nasvetov za ohranjanje opreme Alfa Laval v vrhunskem stanju.