Spiralne membrane UF

Ultrafiltracijske spiralne membrane družbe Alfa Laval temeljijo na edinstveni strukturi bodisi iz polipropilenskega bodisi poliestrskega nosilnega materiala z v celoti prilegajočo se higiensko zasnovo, ki zagotavlja optimalne pogoje za čiščenje. Spiralne membrane so na voljo kot različne vrste ultrafiltracijskih membran ter v različnih kombinacijah dolžine, premera in velikosti distančnikov vstopnega produkta.

Spiral wound membrane UF

Pore ultrafiltracijskih spiralnih membran Alfa Laval, so majhne, saj imajo razpon vrednosti izključitvene molekulske mase (MWCO) od 1000 do 100.000 daltonov , uporabljeni tlak pa je relativno nizek. Soli, sladkorji, organske kisline in manjši peptidi prehajajo skozi pore membrane, beljakovine, maščobe in polisaharide pa se zadrži.

Uporaba ustrezne ultrafiltracijske membrane omogoča tudi frakcioniranje vstopnega toka v dva različna toka, od katerih vsak vsebuje raztopljene sestavine z različnimi molekulskimi masami.

Ultrafiltracijske spiralne membrane Alfa Laval so priljubljena izbira za mnoge postopke, ki se uporabljajo v živilski industriji, industriji pijač, mlečni, biotehniški in farmacevtski industriji, kjer se uporabljajo za pridobivanje produkta, na primer aktivne fermentacijske brozge, kot tudi za prečiščevanje, frakcioniranje in koncentracijo produkta.

Alfa Laval ponuja celovit nabor spiralnih membran z različnimi značilnostmi in lastnostmi.

Serija UF-ETNA

Ultrafiltracijska membrana je prav tako narejena iz kompozitne fluoropolimerne membrane, ulite na polipropilenski nosilni material. Spiralne membrane UF-FS so na voljo kot FS40PP z vrednostjo izključitvene molekulske mase (MWCO) 100.000 daltonov.

Serija UF-FS

Ultrafiltracijska membrana je prav tako narejena iz kompozitne fluoropolimerne membrane, ulite na polipropilenski nosilni material. Spiralne membrane UF-FS so na voljo kot FS40PP z vrednostjo izključitvene molekulske mase (MWCO) 100.000 daltonov. 

Serija UF-PE

Ta serija ultrafiltracijskih spiralnih membran družbe Alfa Laval je posebej prirejena za mlekarstvo in industrijo pijač, je pa tudi priljubljena izbira na drugih področjih uporabe ‒ v živilski, kemijski in farmacevtski industriji.

Membrane UF-PE so narejene iz polisulfonskih ali polietersulfonskih membran na poliestrskem (PET) nosilnem materialu. Na voljo so naslednje vrste spiralnih membran UF-PE: GR60PE, GR61PE, GR70PE, GR73PE in GR82PE z vrednostmi izključitvene molekulske mase (MWCO) od 5000 do 25.000 daltonov.

Serija UF-pHt

Za membrane UF-pHt je značilna njihova odpornost proti visokemu pH in temperaturi. Izdelane so iz polisulfonske ali polietersulfonske membrane, ulite na polipropilenski nosilni material. Podobno kot serija UF-Pe so spiralne membrane UF-pHt na voljo kot GR60PP, GR61PP, GR70PP, GR73PP in GR82PP z vrednostmi izključitvene molekulske mase (MWCO) od 5000 do 25.000 daltonov.

Serija UF-RC

Ultrafiltracijska membrana RC je narejena iz regenerirane celulozne membrane, ulite na polipropilenski nosilni material. Spiralne membrane UF-RC so na voljo kot RC70PP z vrednostjo izključitvene molekulske mase (MWCO) 10.000 daltonov.

Serija UFX-pHt

Za ultrafiltracijske membrane UFX-pHt je značilna tudi njihova odpornost proti visokemu pH in temperaturi. Membrane so narejene iz trajno hidrofilnega polisulfona, ulitega na polipropilenski nosilni material. Spiralne membrane so na voljo kot UFX10 pHt z vrednostjo izključitvene molekulske mase (MWCO) 10.000 daltonov.

Prednosti

  • Stroškovno učinkovito obratovanje zaradi majhne porabe energije;
  • dolga življenjska doba v primerjavi s tradicionalno statično filtracijo;  
  • pokrivajo širok spekter lastnosti pretoka in velikosti por;
  • na voljo v različnih kombinacijah dolžin, premerov in velikosti distančnika;
  • sanitarna zasnova z materiali, ki so vsi skladni s predpisi ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA);
  • iste vrste membran so na voljo kot ploske membrane in kot spiralne membrane;
  • primerne za obsežen nabor postopkov;
  • proizvaja središče za membrane družbe Alfa Laval. 
Ultrafiltration spiral membrane from Alfa Laval

Kako deluje

Osnovna tehnologija, na kateri temelji membranska filtracija, je uporaba polprepustne membrane za razdelitev tekočine na dva različna toka.

S črpanjem te tekočine po površini membrane se ustvari pozitiven čezmembranski tlak, ki vsem sestavinam, ki so manjše od por membrane, omogoča prehod skozi membrano, s čimer se ustvari permeat.

Vse sestavine, ki so večje od por, preprosto ne morejo skozi ter ostanejo na drugi strani v tako imenovanem retentatu. Sila pretoka tekočine, ki se premika vzporedno s površino membrane, preprečuje mašenje površine membrane.

Struktura spiralnih membran

Spiral membrane construction

Spiralni element obsega številne membranske »ovojnice« z dvema membranskima polama, ki ju ločuje distančna mreža za permeat, vsaka pa je prilepljena na centralno cevko za zbiranje permeata.

Med vsakim parom ovojnic je distančnik, ki oblikuje vstopni kanal ter vstopnemu produktu omogoča pretok vzdolž spiralnega elementa, medtem ko permeat, ki potuje skozi membrano v membransko ovojnico, teče v spiralnem vzorcu do cevke za zbiranje permeata.

Zgornja ilustracija prikazuje vzorec pretoka v spiralni membrani družbe Alfa Laval; rdeča barva prikazuje vstopni produkt/retentat, rumena označuje permeat.