Spiralne membrane RO

Spiralne membrane za reverzno osmozo družbe Alfa Laval temeljijo na edinstveni strukturi iz bodisi poliestrskega bodisi polipropilenskega nosilnega materiala z v celoti prilegajočo se sanitarno zasnovo, ki zagotavlja optimalne pogoje za čiščenje. Spiralne membrane so na voljo kot različne vrste membran za reverzno osmozo ter v različnih kombinacijah dolžine, premera in velikosti distančnikov vstopnega produkta.

ro spirals left side 640x360

Spiralne membrane za rezervno osmozo Alfa Laval uporabljajo membrane s porami, ki so tako majhne, da lahko skozi njih prehajajo le najmanjši delci soli skupaj z vodo, ki je glavna sestavina permeata.

Skozi membrano lahko preidejo tudi določene organske spojine z majhno molekulsko maso, ampak le v omejenem obsegu. Vendar je to za vse druge sestavine, suspendirane ali raztopljene, v pretoku tekočine (soli, sladkorji itd.) nemogoče.

Spiralne membrane Alfa Laval za reverzno osmozo se uporabljajo za koncentriranje mnogih vstopnih tokov, še posebej na toploto občutljivih produktov, vnaprejšnje koncentriranje pred izparevanjem kot tudi za pridobivanje produkta in vode iz tokov permeata in kondenzata uparjalnika. 

Alfa Laval ponuja dve seriji spiralnih membran za reverzno osmozo z različnimi lastnostmi zavračanja NaCl. Material membrane je tankoplastni kompozit, ulit na bodisi poliestrski (PET) bodisi polipropilenski (PP) podložni papir.

Serija RO PET

Spiralne membrane iz te serije so vrst RO99 in RO90, katerih zavrnitev NaCl znaša ≥98 % oz. ≥90 %.

Serija RO pHt

Ta serija obsega spiralne membrane RO98pHt, za katere je značilna visoka temperaturna toleranca v primerjavi s serijo RO PET. Zavrnitev NaCl spiralnih membran RO98pHt znaša ≥98 %.

Prednosti

  • Stroškovno učinkovito obratovanje zaradi majhne porabe energije;
  • pokrivajo širok spekter prepustnosti soli;
  • na voljo v različnih kombinacijah dolžin, premerov in velikosti distančnika;
  • sanitarna zasnova z materiali, ki so vsi skladni s predpisi ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA);
  • iste vrste membran so na voljo kot ploske membrane in kot spiralne membrane;
  • primerne za obsežen nabor postopkov;
  • primerne za obdelavo pri nizkih temperaturah;
  • proizvaja središče za membrane družbe Alfa Laval. 

Kako deluje

Osnovna tehnologija, na kateri temelji membranska filtracija, je uporaba polprepustne membrane za razdelitev tekočine na dva različna toka.

S črpanjem te tekočine po površini membrane se ustvari pozitiven čezmembranski tlak, ki vsem sestavinam, ki so manjše od por membrane, omogoča prehod skozi membrano, s čimer se ustvari permeat.

Vse sestavine, ki so večje od por, preprosto ne morejo skozi ter ostanejo na drugi strani v tako imenovanem retentatu. Sila pretoka tekočine, ki se premika vzporedno s površino membrane, preprečuje mašenje površine membrane.

Struktura spiralnih membran

Spiral membrane construction

Spiralni element obsega številne membranske »ovojnice« z dvema membranskima polama, ki ju ločuje distančna mreža za permeat, vsaka pa je prilepljena na centralno cevko za zbiranje permeata.

Med vsakim parom ovojnic je distančnik, ki oblikuje vstopni kanal ter vstopnemu produktu omogoča pretok vzdolž spiralnega elementa, medtem ko permeat, ki potuje skozi membrano v membransko ovojnico, teče v spiralnem vzorcu do cevke za zbiranje permeata.

Zgornja ilustracija prikazuje vzorec pretoka v spiralni membrani družbe Alfa Laval; rdeča barva prikazuje vstopni produkt/retentat, rumena označuje permeat.