Spiralne membrane NF

Nanofiltracijske spiralne membrane družbe Alfa Laval temeljijo na edinstveni strukturi poliestrskega nosilnega materiala z v celoti prilegajočo se higiensko zasnovo, ki zagotavlja optimalne pogoje za čiščenje. Spiralne membrane so na voljo kot različne vrste nanofiltracijskih membran ter v različnih kombinacijah dolžine, premera in velikosti distančnikov vstopnega produkta.

nf spirals left side 640x360

Nanofiltracijske (NF) spiralne membrane Alfa Laval uporabljajo membrane s porami, ki so izredno majhne – do 300 daltonov. Med obratovanjem pri tlaku do 55 barov majhni ioni prehajajo skozi membrano, večino organskih sestavin pa se zadrži.

Nanofiltracijske spiralne membrane Alfa Laval se uporabljajo za koncentriranje in demineralizacijo produktov z velikim izkoristkom, kot so antibiotiki, sirotka ter ultrafiltracijski permeat. Te posebne membrane se uporabljajo za zadrževanje soli z dvovalentnostjo, večjo kot 1, medtem ko majhne enovalentne soli preidejo v permeat. Uporabiti jih je mogoče pri proizvodnji pijač z majhno vsebnostjo alkohola, ker alkoholna sestavina preide skozi membrano, medtem ko barva in aroma ostaneta v retentatu.

Serija NF PET

Alfa Laval ponuja dve vrsti spiralnih membran za nanofiltracijo, tj. spiralne membrane NF in NF99HF. Obe vrsti sta narejeni iz tankoplastne kompozitne membrane, ulite na poliestrski (PET) nosilec. Kapaciteta zavrnitve za obe vrsti spiralnih membran je ≥98 % na osnovi magnezijevega sulfata.

Prednosti

  • Stroškovno učinkovito obratovanje zaradi majhne porabe energije;
  • na voljo v različnih kombinacijah dolžin, premerov in velikosti distančnika; 
  • sanitarna zasnova z materiali, ki so vsi skladni s predpisi ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA);
  • iste vrste membran so na voljo kot ploske membrane in kot spiralne membrane;
  • omogoča istočasno razsoljevanje in koncentriranje širokega spektra produktov v različnih procesih;
  • proizvaja središče za membrane družbe Alfa Laval. 

Kako deluje

Osnovna tehnologija, na kateri temelji membranska filtracija, je uporaba polprepustne membrane za razdelitev tekočine na dva različna toka.

S črpanjem te tekočine po površini membrane se ustvari pozitiven čezmembranski tlak, ki vsem sestavinam, ki so manjše od por membrane, omogoča prehod skozi membrano, s čimer se ustvari permeat.

Vse sestavine, ki so večje od por, preprosto ne morejo skozi ter ostanejo na drugi strani v tako imenovanem retentatu. Sila pretoka tekočine, ki se premika vzporedno s površino membrane, preprečuje mašenje površine membrane.

Struktura spiralnih membran

Spiral membrane construction

Spiralni element obsega številne membranske »ovojnice« z dvema membranskima polama, ki ju ločuje distančna mreža za permeat, vsaka pa je prilepljena na centralno cevko za zbiranje permeata.

Med vsakim parom ovojnic je distančnik, ki oblikuje vstopni kanal ter vstopnemu produktu omogoča pretok vzdolž spiralnega elementa, medtem ko permeat, ki potuje skozi membrano v membransko ovojnico, teče v spiralnem vzorcu do cevke za zbiranje permeata.

Zgornja ilustracija prikazuje vzorec pretoka v spiralni membrani družbe Alfa Laval; rdeča barva prikazuje vstopni produkt/retentat, rumena označuje permeat.