Spiralne membrane MF

Mikrofiltracijske spiralne membrane družbe Alfa Laval temeljijo na edinstveni strukturi polipropilenskega nosilnega materiala z v celoti prilegajočo se sanitarno zasnovo, ki zagotavlja optimalne pogoje za čiščenje. Spiralne membrane so na voljo kot različne vrste mikrofiltracijskih membran ter v različnih kombinacijah dolžine, premera in velikosti distančnikov vstopnega produkta.

mf spirals left side 640x360

Mikrofiltracijske (MF) spiralne membrane Alfa Laval omogočajo izredno stroškovno učinkovito obratovanje, predvsem zaradi majhne porabe energije. Njihova prednost je tudi to, da ni treba pogosto menjavati in odstranjevati vložkov in drugih potrošnih materialov, ki se uporabljajo pri tradicionalni čelni filtraciji.

Mikrofiltracijske spiralne membrane Alfa Laval so izjemno vzdržljive, z življenjsko dobo, ki lahko traja več kot pet let.

Mikrofiltracija se uporablja za vstopne tokove, kjer se namerava odstraniti razpršene trde delce majhnega premera, kot so bakterije, maščobe in oljne globule, ne da bi to vplivalo na ravnovesje sestavin, ki so raztopljene v toku.

Alfa Laval ponuja dve seriji spiralnih membran z različnimi velikostmi por in lastnostmi pretoka. Material membran je bodisi polisulfonski polimer ali fluoropolimer, ki temelji na polipropilenskem nosilnem materialu.

Serija MFG

Mikrofiltracijske spiralne membrane MFG so narejene iz polisulfonskega polimera. Spiralne membrane so na voljo kot tip MFG1 ali tip MFG2 z velikostmi por 0,1 µm oz. 0,2 µm.

Serija MFP

Mikrofiltracijske spiralne membrane MFP so narejene iz fluoropolimera. Spiralne membrane so na voljo kot tip MFP2, ki ima velikosti por 0,2 µm,in MFP5 in MFP8 z velikostmi por 0,5 µm oz. 0,8 µm.

Prednosti

  • Stroškovno učinkovito obratovanje zaradi majhne porabe energije;
  • dolga življenjska doba v primerjavi s tradicionalno statično filtracijo;  
  • pokrivajo širok spekter lastnosti pretoka in velikosti por;
  • na voljo v različnih kombinacijah dolžin, premerov in velikosti distančnika;
  • sanitarna zasnova z materiali, ki so vsi skladni s predpisi ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA);
  • iste vrste membran so na voljo kot ploske membrane in kot spiralne membrane;
  • primerne za obsežen nabor postopkov;
  • proizvaja središče za membrane družbe Alfa Laval. 

Kako deluje

Osnovna tehnologija, na kateri temelji membranska filtracija, je uporaba polprepustne membrane za razdelitev tekočine na dva različna toka.

S črpanjem te tekočine po površini membrane se ustvari pozitiven čezmembranski tlak, ki vsem sestavinam, ki so manjše od por membrane, omogoča prehod skozi membrano, s čimer se ustvari permeat.

Vse sestavine, ki so večje od por, preprosto ne morejo skozi ter ostanejo na drugi strani v tako imenovanem retentatu. Sila pretoka tekočine, ki se premika vzporedno s površino membrane, preprečuje mašenje površine membrane.

Struktura spiralnih membran

Spiral membrane construction

Spiralni element obsega številne membranske »ovojnice« z dvema membranskima polama, ki ju ločuje distančna mreža za permeat, vsaka pa je prilepljena na centralno cevko za zbiranje permeata.

Med vsakim parom ovojnic je distančnik, ki oblikuje vstopni kanal ter vstopnemu produktu omogoča pretok vzdolž spiralnega elementa, medtem ko permeat, ki potuje skozi membrano v membransko ovojnico, teče v spiralnem vzorcu do cevke za zbiranje permeata.

Zgornja ilustracija prikazuje vzorec pretoka v spiralni membrani družbe Alfa Laval; rdeča barva prikazuje vstopni produkt/retentat, rumena označuje permeat.