Spiralne membrane

Alfa Laval izdeluje celovit nabor spiralnih membran, ki se obširno uporabljajo v živilski industriji, industriji pijač, mlečni, biotehniški in farmacevtski industriji. Spiralne membrane Alfa Laval so na voljo za vse postopke filtracije s prečnim tokom ter z različnimi kombinacijami membran, premera, dolžine in distančnika. Vse spiralne membrane imajo v celoti prilegajočo se zasnovo za sanitarno uporabo.

Spiral wound membrane UF

Natančno prilagojena filtracija

Membranska filtracija izločuje različne komponente v vstopnem toku glede na velikost in obliko mikrodelcev v toku. Boljša ko je filtracija, boljši bosta kakovost in vrednost vašega končnega produkta.

Edinstvena zasnova spiralnih membran Alfa Laval zagotavlja, da vstopni tok preide skozi spiralno membrano pod najboljšimi možnimi pogoji pretoka. To zagotavlja najučinkovitejšo separacijo in boljši pretok ter da ima vsaka spiralna membrana dolgo življenjsko dobo in da jo je mogoče preprosto čistiti.

Many applications

Alfa Laval spiral membranes are widely used for many applications within the food, beverage, dairy, biotech and pharmaceutical industies where the aim is to achieve a high-yield concentration and demineralization of products as well as recovery, purification, fractionation etc.

Many combinations

Alfa Laval offers spiral membranes for all cross-flow filtration processes: reverse osmosis, nanofiltration, ultrafiltration and microfiltration.

Our spiral membranes are available with the same type of basic membranes as those found in our range of flat sheet membranes. They are available in different combinations of diameter, length and spacer and they all feature a full-fit sanitary design. The scope includes spiral membranes which are especially resistant to high temperatures and pH-values.

 

 

Veliko področij uporabe

Spiralne membrane Alfa Laval se uporabljajo na mnogih področjih v živilski industriji, industriji pijač, mlečni, biotehniški in farmacevtski industriji, kjer je cilj doseči koncentracijo in demineralizacijo produktov z velikim izkoristkom kot tudi ponovno pridobivanje, prečiščevanje, frakcioniranje itd.

Veliko kombinacij

Alfa Laval ponuja spiralne membrane za vse postopke dinamične filtracije: reverzno osmozo, nanofiltracijo, ultrafiltracijo in mikrofiltracijo. Naše spiralne membrane so na voljo z enako vrsto osnovnih membran kot tiste iz naše serije ploskih membran. Na voljo so v različnih kombinacijah premerov, dolžin in distančnikov in vse imajo v celoti prilegajočo se sanitarno zasnovo. Nabor obsega spiralne membrane, ki so še posebej odporne proti visokim temperaturam in pH.   

Prednosti

  • Majhna začetna naložba ter nizki stroški zamenjave zaradi dolge življenjske dobe;
  • stroškovno učinkovito obratovanje zaradi majhne porabe energije;
  • izredno kompaktna zasnova, ki potrebuje minimalen prostor ter minimalno količino dodatnih cevi;
  • odlična kemična in toplotna obstojnost z veliko odpornostjo proti visokemu pH in temperaturi;
  • na voljo v različnih kombinacijah dolžin, premera in velikosti distančnika;
  • posebna zasnova z materiali, ki so vsi skladni s predpisi ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA) za sanitarna področja uporabe;
  • iste vrste membran so na voljo kot ploske membrane in kot spiralne membrane;
  • primerne za obširen nabor področij uporabe v živilski, mlečni industriji, industriji pijač, biotehniški in farmacevtski industriji;
  • proizvaja središče za membrane družbe Alfa Laval. 

RO_NF spiral loops

Zgornja ilustracija prikazuje vrsto spiralnega sistema Alfa Laval, ki se običajno uporablja za področja, kot so koncentriranje antibiotikov, encimov, kvasnega ekstrakta, beljaka in soka, ter tudi za zmanjševanje vsebnosti alkohola v pivu.

Sistem je mogoče opremiti tudi z ultrafiltracijskimi ali mikrofiltracijskimi spiralnimi membranami za koncentriranje, bistrenje in prečiščevanje. 

Prikazani postopek spiralne koncentracije je mogoče združiti z na primer spiralnim ali ploščnim sistemom za ponovno pridobivanje produkta s pomočjo diafiltracije, kar zagotavlja prednost uporabe permeata iz koraka s koncentracijo kot diafiltracijske vode v procesu ponovnega pridobivanja. S tem se bistveno zmanjša potreba po tehnološki vodi.

Spiral wound membrane

Vzorec pretoka v spiralni membrani družbe Alfa Laval. Rdeča barva označuje vstopni produkt/retentat. Rumena označuje permeat.

Kako deluje

Jedro vsakega spiralnega elementa je perforirana centralna cevka s pritrjenimi velikimi membranskimi žepi. Vsaka od njih vsebuje distančno mrežo, ki prenese permeat iz membranskega žepa v centralno cevko.

Različne debeline distančne mreže med vsakim žepom zagotavljajo, da se vstopni produkt enakomerno porazdeli po celotni površini membrane.

Posebna tehnika tesnega zvijanja, ki se uporablja za spiralno navite membrane Alfa Laval, zagotavlja največjo možno aktivno površino membrane, kar nadalje zagotavlja veliko kapaciteto permeata. Izredne lastnosti trdnosti spiralno navitih spiralnih membran Alfa Laval zagotavljajo dolgo življenjsko dobo ter manj težav pri usmerjanju, tudi pri velikem padcu tlaka v celotnem elementu.

Skladnost

Vsi materiali, ki se uporabljajo za proizvodnjo membran Alfa Laval, v spiralno navitih in ploskih zasnovah in konfiguracijah, so skladni s predpisom EU (ES) 1935/2004 in Direktivo Komisije 2002/72/ES ter tudi s predpisom ameriške Uprave za hrano in zdravila (CFR), naslov 21. Membrane so tako primerne za uporabo na področju predelave hrane in farmacevtike. Prav tako EU Regulation (EC) 2023/2006.

Ta skladnost velja tudi za opremo in fitinge, ki so povezani z membranskim obratovanjem, vključno z elementi, kot so enote s ploščami, ohišja sestavnih delov in črpalke.