Samostojni pilotne enote

Alfa Laval ponuja širok nabor malih enot in pilotnih naprav, ki so idealne za preizkušanje na lokaciji. Pridobiti je mogoče dragocene podatke za ocenitev izvedljivosti postopka, določanje konstrukcije in povečanje obsega, optimizacijo obstoječih proizvodnih linij ali obdelovanje produktov velike vrednosti.

Alfa Laval PilotUnit Multi

Male enote in pilotne naprave

Da bi lahko našli optimalno rešitev, je pogosto priporočljivo izvesti preizkuse majhnega obsega. Z njimi je mogoče določiti izvedljivost postopka, določiti konstrukcijske podatke za povečanje obsega, optimizirati obstoječe proizvodne linije ali celo izvesti manj obsežno obdelavo produktov velike vrednosti in/ali majhnih količin.

Naš izbor malih in pilotnih naprav temelji na edinstvenih ploščnih modulih ali v celoti prilegajočih se spiralnih elementih ali kombinaciji obeh. Velikosti so različne, od le nekaj litrov za preizkusni medij v enotah Alfa Laval LabUnits do 1000 litrov v pilotnih napravah Alfa Laval PilotUnits. Preizkusiti je mogoče vse filtracijske postopke: reverzna osmoza, nanofiltracija, ultrafiltracija in mikrofiltracija. 

Preizkušanje na lokaciji ali v pilotnih objektih družbe Alfa Laval

Alfa Laval ponuja male module, enote in pilotne naprave za preizkušanje na lokaciji v povezavi z drugo predelovalno opremo ter za preizkušanje v svojem najnaprednejšem preizkusnem centru za razvoj membran in področij uporabe v Nakskovu na Danskem. V obeh primerih ponuja tudi izredno kvalificirane storitve svetovanja o postopkih.

Prednosti

  • Prve ocene presejanja lahko opravite v lastnem laboratoriju ter tako dobite prave odgovore na pomembna vprašanja.
  • Enaka zasnova se uporablja za opremo majhnega obsega in za opremo industrijskega obsega, kar omogoča razvoj novih postopkov in izdelkov.
  • Zbrani podatki so natančni in zanesljivi ter omogočajo preprosto povečanje obsega.
  • Alfa Laval ima lasten razvojno-preizkuševalni center za membrane in področja uporabe, v katerem so strokovnjaki že pripravljeni, da vam pomagajo s procesnim znanjem in izkušnjami ter preizkusi.
  • Preizkuse lahko izvajate s konfiguracijami tako ploščnih kot spiralnih modulov ter z vsemi filtracijskimi postopki. 

 

Kako deluje

Fizična separacija

Membranska filtracija je postopek fizične separacije, pri katerem je gonilna sila razlika v tlaku med obema stranema posebne membrane. Za ta postopek je značilno, da je mogoče ločiti molekule različnih velikosti in z različnimi značilnostmi.
Skoraj vsak postopek industrijskega membranskega filtriranja se izvaja s prečnim pretokom, pri katerem tekočina, ki se jo filtrira, teče vzporedno z membrano z veliko hitrostjo ter pod tlakom.

Fizična pregrada

Najpreprosteje povedano, membranska filtracija obsega prehajanje enega samega vstopnega toka preko membranskega sistema, ki tok razdeli na dva posamezna toka, imenovana permeat in retentat. Membrana, ki ju loči, je fizična pregrada z izjemno specializiranimi lastnostmi; gre za pregrado, preko katere lahko prehajajo le določene izbrane sestavine iz vstopnega toka.

Prehajanje

Pore v takšnem membranskem materialu so tako majhne, da se jih meri v angstremih (10-10 m), za to, da se tekočino potisne skozi njih, pa je potreben tlak. Pravzaprav so pore v membranah, ki se uporabljajo za nanofiltracijo ter reverzno osmozo, tako majhne, da jih ni mogoče opaziti niti z vrstičnim elektronskim mikroskopom.

Dolgoletne izkušnje z membranami

Izkušnje družbe Alfa Laval z membransko filtracijo segajo skoraj na sam začetek te tehnologije. Te izkušnje želimo deliti z vami.