Dealkoholizator

Alfa Laval Beer DeAL je standardiziran sistem membranske filtracije s prečnim tokom, posebej zasnovan za pivovarsko industrijo. Ta vstavljiva enota je samostojen in v celoti avtomatiziran modularni sistem za dealkoholizacijo piva in proizvodnjo podobnih izdelkov z majhno vsebnostjo alkohola. Sistem Alfa Laval Beer DeAL je na voljo v štirih standardnih velikostih, s kapacitetami med 300 in 1000 hl dealkoholiziranega piva na dan.

阿法拉伐 Lowal 脱醇系统

Zasnova in delovanje

Sistem Alfa Laval Beer DeAL se dostavi kot enota za reverzno osmozo, ki je nameščena na nosilne jeklene enote, z vnaprej sestavljenimi komponentami ter predhodno izdelanimi cevmi. Jedro sistema je predel z zanko, ki obsega od 12 do 42 ohišij Alfa Laval, ki imajo nameščenih do 168 spiralnih membran. 

Zasnova in delovanje sistema Alfa Laval Beer DeAL temelji na več kot 20 letih izkušenj družbe Alfa Laval s postopkom dealkoholiziranja piva. Ta sistem je bil razvit posebej za proizvajanje piva z majhno vsebnostjo alkohola ali drugih podobnih izdelkov z majhno vsebnostjo alkohola na praktičen in stroškovno učinkovit način.

Posebne lastnosti

Čeprav je mogoče izbrati katero koli procesno temperaturo v razponu od 1 do 30 °C, se običajno uporablja temperaturo 7‒8 °C, da se čim bolj zmanjša negativne učinke na dealkoholizirano pivo, kot je na primer izguba arome. Z membransko filtracijo se piva ne izpostavi učinkom toplote in tako ne pride do spremembe faze, kot je običajno, kadar se uporablja izparevanje.

Isto enoto je mogoče uporabljati za obdelovanje vseh vrst piva, vključno s pšeničnim in temnim pivom. Postopek je enak za vse vrste piva. Enak postopek je mogoče uporabiti za proizvodnjo piva z različnimi vsebnostmi alkohola v istem obratu.

Popolnoma avtomatizirano

Sistem je popolnoma avtomatiziran, kar pomeni, da je količino naboja, vsebnost alkohola izvirnega piva ter želeno vsebnost alkohola v pločevinki dealkoholiziranega piva mogoče preprosto vnesti v program krmilnega sistema. Sistem Alfa Laval Beer DeAL nato obratuje samodejno, vključno s potrebnim čiščenjem na mestu (CIP) ter postopki dezinfekcije po obdelavi.

Prednosti

 • Z obdelavo pri nizkih temperaturah se je mogoče izogniti neželenim aromatičnim učinkom na dealkoholizirano pivo;
 • brez sprejemanja kisika v pivu, ker se pivo obdeluje pri tlaku 30‒35 barov;
 • vse vrste piva je mogoče obdelovati v istem obratu;
 • pivo z različnimi vsebnostmi alkohola je mogoče obdelovati v istem obratu;
 • modularna zasnova, ki jo je mogoče preprosto razširiti;
 • štiri standardne velikosti z do 168 spiralnimi membranami v treh zankah; 
 • samostojen, popolnoma avtomatiziran priključni sistem, pripravljen za obratovanje;
 • nizki stroški obratovanja in zamenjave spiralne membrane;
 • glavne komponente proizvaja Alfa Laval;
 • vse cevi in oprema, ki so v stiku s produktom ali čistilnimi tekočinami, so zasnovane za sanitarno uporabo;
 • deli iz nerjavnega jekla AISI 316L.

Kako deluje

Flow chart Beer DeAL

Principi delovanja

Membrane vstopno pivo razdelijo na dva tokova. Tok permeata, ki vsebuje vodo in alkohol, preide skozi membrane, medtem ko tok retentata, ki vsebuje koncentrirane proteine, barve in okuse, ne gre skozi membrano in ga je zato mogoče speljati nazaj v tank s pivom.

Izvirno pivo iz tanka s pivom se črpa v enoto za dealkoholizacijo. Dve dovodni črpalki nato tlak piva dvigneta na 30 barov. Na tej točki se pivo spusti v prvo zanko, kjer kroži skozi membrane v zanki 1 s pomočjo črpalke. Retentat iz prve zanke potuje naprej do druge zanke ter gre znova v obtok skozi membrane v zanki 2.

Retentat iz zanke 2 se vrne v tank s pivom preko razbremenilnega ventila. Permeat (voda + alkohol, ki sta prešla skozi membrano) iz vseh zank se zbere in odvede v odtok ali shrani v tankih z namenom, da se iz njega ponovno pridobi alkohol.

Pivo je speljano tako, da teče vzporedno s površino membrane, da tako membrana ostane čista (prečni tok). Zaradi statičnega tlaka 30‒35 barov na membranah se majhne molekule, kot sta voda in alkohol, potisne skozi membrane, večje molekule, kot so arome, barve in beljakovine, pa ne morejo skozi. Te snovi tako ostanejo v retentatu.

Vnaprejšnje koncentriranje – 1. korak 

S tem korakom se zmanjša količino vstopnega piva. Potem ko gre skozi membranske module, se vstopno pivo reciklira v tanku za serijski postopek. Permeat se odstrani, retentat pa se vrača v tank za pivo, dokler se ne doseže želenega zmanjšanja volumna. 

Diafiltracija – 2. korak 

Ta korak obsega izpiranje alkohola s pomočjo diafiltracije. Podoben je koraku s predhodnim koncentriranjem, le da je dodana diafiltracijska voda. Količina, ki se uporablja, je enaka kot količina permeata, ki zapušča obrat, tako da je raven v tanku za pivo konstantna. V diafiltracijskem koraku se zmanjša vsebnost alkohola na želeno raven v končnem pivu z majhno vsebnostjo alkohola. 

Prilagoditev ravni alkohola – 3. korak 

Po diafiltraciji je pivo mogoče dodatno prilagoditi z dodajanjem vode v tank za serijski postopek, da se doseže želeno končno vsebnost alkohola ter da se podrobneje prilagodi okus. Količina dodane vode je običajno enaka količini permeata v koraku 1. 

Dodatna predelava – 4. korak 

Posebne lastnosti dealkoholiziranega piva je mogoče doseči s prilagajanjem ravni CO2 ali z dodajanjem hmeljevega ekstrakta ali drugih ojačevalcev arome.