Proizvodne enote

Alfa Laval načrtuje, proizvaja in namešča celovite sisteme za membransko filtracijo s prečnim tokom na osnovi polimernih membran. Naše proizvodne enote temeljijo bodisi na edinstvenih ploščnih modulih bodisi na spiralnih elementih različnih velikosti. Na nekaterih področjih uporabe je mogoče uporabiti kombinacijo obeh vrst, kar zagotavlja najboljšo možno rešitev.

膜过滤设备

Dolgoletne izkušnje in celovita ponudba

Alfa Laval ponuja celotno serijo filtracijskih rešitev s prečnim tokom in interno proizvodnjo membran. Naše izkušnje z mikrofiltracijo, ultrafiltracijo, nanofiltracijo in reverzno osmozo segajo v sredino 60. let prejšnjega stoletja, kmalu po tem, ko je bila membranska filtracija predstavljena komercialno. Obširen portfelj družbe Alfa Laval vključuje visoko zmogljive polimerne membrane, sanitarne module, komponente, laboratorijske preizkusne enote, pilotne naprave ter v celoti namensko proizvodne enote za membrane.

Prilagojene rešitve

V družbi Alfa Laval smo ponosni na to, da svojim strankam dobavljamo celovite optimizirane rešitve, ki upoštevajo vse vidike postopka. Naše rešitve so zasnovane na osnovi sestave vstopnega produkta, proizvodnih parametrih, zahtevah končnih izdelkov in stroškov. Izbrane rešitve lahko temeljijo na edinstvenih ploščnih modulih ali stroškovno učinkovitih spiralnih elementih – ali kombinaciji obeh za najboljšo možno rešitev. V tesnem sodelovanju s strankami razvijamo svoje sisteme in lahko zagotovimo serijsko ali neprekinjeno delovanje kot tudi sisteme, zasnovane za sanitarne in industrijske namene. Ponujamo podporo pri preverjanjuter pri namestitvi in zagonu.

Prednosti

Membranska filtracija zagotavlja mnogo bistvenih prednosti, kadar se uporablja na področjih industrijskega obsega, kjer so zanesljivost, doslednost in obratovalni stroški ključni. Te prednosti so med drugim:

  • nižji celotni stroški
  • visoka kakovost končnega produkta
  • visoka stopnja prilagodljivosti
  • prilagojena zasnova
  • 24-urni servisni program

Kako deluje

Fizična separacija

Membranska filtracija je postopek fizične separacije, pri katerem je gonilna sila razlika v tlaku med obema stranema posebne membrane. Za ta postopek je značilno, da je mogoče ločiti molekule različnih velikosti in z različnimi značilnostmi.
Skoraj vsak postopek industrijskega membranskega filtriranja se izvaja s prečnim pretokom, pri katerem tekočina, ki se jo filtrira, teče vzporedno z membrano z veliko hitrostjo ter pod tlakom.

Fizična pregrada

Najpreprosteje povedano, membranska filtracija obsega prehajanje enega samega vstopnega toka preko membranskega sistema, ki tok razdeli na dva posamezna toka, imenovana permeat in retentat. Membrana, ki ju loči, je fizična pregrada z izjemno specializiranimi lastnostmi; gre za pregrado, preko katere lahko prehajajo le določene izbrane sestavine iz vstopnega toka.

Prehajanje

Pore v takšnem membranskem materialu so tako majhne, da se jih meri v angstremih (10-10 m), za to, da se tekočino potisne skozi njih, pa je potreben tlak. Pravzaprav so pore v membranah, ki se uporabljajo za nanofiltracijo ter reverzno osmozo, tako majhne, da jih ni mogoče opaziti niti z vrstičnim elektronskim mikroskopom.

Vrste membranske filtracije

Reverzna osmoza (RO)

Reverzna osmoza uporablja najtesnejšo možno membrano za separacijo tekočin. Načeloma je voda edini material, ki lahko preide skozi membrano. Vsi drugi materiali (soli, sladkorji itd.) ne bodo mogli skozi. 

Nanofiltracija (NF)

Nanofiltracija ni tako fin separacijski postopek kot reverzna osmoza in uporablja membrane, ki so nekoliko bolj odprte. Nanofiltracija omogoča prehajanje majhnih ionov, večje ione in večino organskih sestavin pa izloča. 

Ultrafiltracija (UF)

Za ultrafiltracijo se uporablja membrane, pri katerih so pore večje, tlak pa je relativno nizek. Soli, sladkorji, organske kisline in manjši peptidi lahko prehajajo skozi, medtem ko beljakovine, maščobe in polisaharidi ne morejo. 

Mikrofiltracija (MF)

Pri mikrofiltraciji so suspendirani trdni delci, bakterije in maščobne globule običajno edine snovi, ki ne morejo skozi membrano. 

Membrantechnologie Beispiel Bild

Alfa Laval membrane filtration system

Membranska tehnologija družbe Alfa Laval 

Membranska filtracija dopolnjuje nabor drugih separacijskih tehnologij, ki jih ponuja družba Alfa Laval. Tako smo vedno v položaju, ko vam lahko ponudimo idealno rešitev za točno določen postopek. S samo membransko filtracijo ali v kombinaciji z našim naborom centrifug, dekanterjev ali uparjalnikov.