Filtri za mazalno olje

Kompaktni in prostorsko varčni filtri za mazalno olje za mazalna olja s polnim pretokom v motorjih z votlim batom in motorjih s križno glavo.

润滑油过滤器

 Avtomatski filtrirni sistemi Alfa Laval za mazalno olje so zasnovani posebej za filtriranje s polnim pretokom mazalnih olj, ki se uporabljajo v motorjih z votlim batom in motorjih s križno glavo. To izredno učinkovito filtriranje preprečuje vstop onesnaževal v občutljive dele motorja, s čimer se zmanjša obrabo motorja in poveča njegovo vzdržljivost. Zaradi te kompaktne, prostorsko varčne zasnove so te enote preproste za namestitev ter tudi za naknadno namestitev na obstoječe obrate.

Neprekinjeno povratno splakovanje, ki predstavlja glavno funkcijo avtomatskega filtrirnega sistema za mazalno olje, preprečuje, da bi se trdni delci prijemali na površino filtra – kar pomeni, da ročno čiščenje filtrirnih elementov ni potrebno. Ti filtri tako lahko obratujejo več kot 12.000 obratovalnih ur med intervali za čiščenje in preglede.

Poleg tega je v filtrirnih elementih le majhen, konstanten padec tlaka, kar pomeni, da je tveganje, da bi počili, majhno, med povratnim splakovanjem pa padca tlaka ni. Ta, skoraj ves čas konstanten tlak v motornem sistemu za mazalno olje omogoča tudi lažje zaznavanje kakršnih koli okvar s preprostim zaznavanjem sprememb tlaka.

Obstajajo tri glavne vrste filtrov za mazalno olje Alfa Laval. Vse imajo sistem avtomatskega povratnega splakovanja. Vrsta X je zasnovana za uporabo z motorji s križno glavo, vrsta T za uporabo z motorji z votlimi bati, vrsta CCU (Combined Cleaning Unit – kombinirana čistilna enota) pa za uporabo z motorji z votlim batom s kapaciteto do 5000 kW.

Določeni modeli X in T so na voljo s posebnim prostorom za preusmeritev, ki zbira vse delce, povratno splaknjene iz prostora za polni pretok, ter deluje kot avtomatski sistem za čiščenje mulja, ki ne potrebuje vzdrževanja. Vrsta CCU namesto avtomatskega filtra za polni pretok dejansko uporablja posebno tehnologijo z veliko zmogljivostjo – posebno diskovno centrifugo za odstranjevanje delcev iz olja, splaknjenega iz filtra, da je to olje mogoče vrniti v korito motorja.

Kako deluje

Nefiltrirano olje, ki vstopa v filter, razdelilnik usmeri v 11 od 12 filtrirnih stolpcev. Trdni delci se nabirajo na površini filtra, filtrirano olje pa teče do motorja. Predhodno nabrane delce se v dvanajstem stolpcu odstrani s povratnim splakovanjem z majhno količino filtriranega olja.

To gre skozi prehod v razdelilniku preko odvoda za ponovno splaknjeno olje in nazaj v korito za mazalno olje. Razdelilnik, ki ga poganja hidravlični motor na vrhu ohišja filtra, se vrti v rednih intervalih in tako dovaja olje za filtracijo v 11 stolpcev ter ga ponovno splakuje v dvanajsti stolpec.

Tako se vse stolpce ponovno splakne enkrat na celoten vrtljaj razdelilnika, to je enkrat v treh minutah. Indikator padca tlaka, ki je priključen med dovodom in odvodom filtra, omogoča odčitavanje ter sproži alarmni signal, če tlak zaradi kakršnega koli razloga pade na alarmno raven. To je opozorilo, da se je v sistemu mazalnega olja pojavila težava.

Gonilna sila za avtomatsko povratno splakovanje je razlika v tlaku med odvodom čistega olja (P2) in odvodom za povratno splaknjeno olje (P3).

Indikator padca tlaka, pokrovi za pregledovanje in protiprirobnice so na voljo kot pomožna oprema. Obstaja tudi možnost dodatnih funkcij, kot so magnetne plošče, nameščene na ohišju dovoda.