Separatorji S in P Flex

Serija separacijskih sistemov S in P Flex za kurilno olje in mazalno olje združuje edinstvene prednosti separatorjev S in separatorjev P družbe Alfa Laval z modularnim konceptom za resnično prilagodljivo preskrbo.

S和P Flex系列离心机-Alfa Laval S and P Flex separators

Serija S in P Flex združuje nujno potrebno zaščito z veliko prilagodljivostjo ter vam omogoča, da sami zasnujete in skonstruirate separacijski sistem Alfa Laval, kot želite. Ker vključuje napredno učinkovitost novoposodobljenega separatorja S in cenovno ugodno preprostost separatorja P, lahko izberete separacijski sistem, ki bo najbolje izpolnjeval vaše zahteve po zmogljivosti ter razpoložljivem prostoru.

 • Separator S
 • Separator P
 • Mehanska platforma z majhno obrabo
 • Prilagodljiva oskrba

Separator S – na novo izboljšan

Separator S je najbolje prodajan in najučinkovitejši separator kurilnega in mazalnega olja na svetu. S pomočjo edinstvene tehnologije Alcap družbe Alfa Laval se samodejno prilagodi lastnostim vašega olja ter tako zagotavlja temeljito zaščito ter največjo ekonomičnost vašega goriva.

Današnji separator S vsebuje izboljšave, ki nadalje izboljšujejo njegovo učinkovitost. Pametne modifikacije zloženih diskov, vključno s povečanim območjem separacije, omogočajo do 20 % večji pretok z enako zmogljivostjo separacije. Tako lahko obdelate enako količino olja z manjšim separatorjem.

Dodatne lastnosti, vključno z bolj robustnim pogonskim sistemom, še izboljšajo zanesljivost separatorja S in nadalje zmanjšajo stroške življenjskega cikla.

Separator P

Separator P ima mnogo enakih funkcij kot separator S, a je zasnovan za dobro definirana olja, ki imajo manj problematičnih lastnosti, vendar so te kljub temu bistvene. Namesto bolj izpopolnjene tehnologije Alcap ima v bobnu separatorja ročno nastavljen gravitacijski disk ali bistrilni disk.

To pomeni, da gre za separator z enako zmogljivostjo, a je ta takšna, da je primernejša za mazanje in pomorska dizelska goriva, saj nihanja v gostoti ne uravnava samodejno.

Mehanska platforma z majhno obrabo

Separatorji S in separatorji P so zgrajeni na mehanski platformi z majhno obrabo; platforma ima funkciji CentriShoot in CentriLock.

Sistem za izpust CentriShoot, ki znatno zmanjša količino mulja, ima fiksen izpustni drsnik, ki je na robovih rahlo upogljiv, da razkrije odprtine za izpust.

Sistem za zaklepanje bobna CentriLock uporablja lahek zaskočni obroč brez navojev, ki ga je mogoče zaskočiti in dvigniti že s samim inbus ključem.

Obe funkciji preprečujeta obrabo zaradi stika kovine s kovino. S tem zmanjšujeta tveganje zamenjave bobna ter bistveno znižata stroške življenjskega cikla.

Prilagodljiva oskrba

Koncept serije Flex zagotavlja prilagodljive možnosti dostave separatorjev S in separatorjev P:

 • Sistem Flex
  Separator s pripomočki v blokih zagotavlja popolno prilagodljivost glede uporabe prostora v strojnici. Ta možnost omogoča lokalno modularizacijo ali sestavo »naredi sam«.
 • Moduli Flex
  S pomočjo različnih nosilnih enot in strojnih blokov je mogoče ustvariti module po specifikacijah stranke. Modularne komponente je mogoče dostaviti ločeno ter sestaviti na lokaciji, kar omogoča preprosto naknadno predelavo večjih sistemov. Možni so tudi mešani moduli za istočasno obdelavo različnih mineralnih olj.

Vsaka dostavljena enota ima tudi modularni krmilnik EPC, ki je del standardne dobave ter se ga priključi preko povezave Ethernet ali vodila na avtomatski sistem na krovu.

Watch the movie fuel cleaning onboard

Related product

Service by exchange

 • Time-saving service of Vertical Driving Device (VDD)
 • VDD exchanged for a reconditioned unit
 • Gives low OPEX and full peace of mind
 • Performed on board during Overhaul service
 • Part of a Performance Agreement

 Kako deluje

Separator S

Separator Alfa Laval S je glavna komponenta širokega spektra visoko učinkovitih sistemov za separacijo težkih kurilnih olj. Separator Alfa Laval S, ki temelji na preverjeni tehnologiji čiščenja olja Alcap, združuje čiščenje težkega kurilnega olja in mazalnega olja v enem samem separatorju zahvaljujoč programski opremi, ki omogoča nastavitev ustreznih parametrov s procesnim krmilnikom.

S and P fleax range - How it works

Neprečiščeno olje, segreto na ustrezno temperaturo, se neprekinjeno dovaja do separatorja, da se iz njega odstrani nečistočo. Po centrifugalni separaciji se očiščeno olje neprekinjeno črpa ven, separiran mulj in voda pa se nabirata na obrobju bobna.

Sistem deluje skladno s principom Alcap. Vodni pretvornik na odvodu čistega olja meri kapacitivni upor ter spremembe javi krmilni enoti EPC60. Odvisno od vsebnosti vode EPC60 bodisi odpre ventil za izpust bodisi vodo izpusti skozi odprtine za izpust iz bobna skupaj z muljem.

Skupne izgube mulja, olja in vode v času izpusta so bistveno manjše kot pri drugih modelih separatorjev zaradi zasnove bobna, velikosti, daljših intervalov izpusta ter natančnosti krmilja. Postopek izpusta CentriShoot uporablja tudi patentiran, fiksen, upogljiv drsnik za izpust, zahvaljujoč kateremu se je mogoče popolnoma izogniti obrabi zaradi stika kovine s kovino.

Zasnova separatorja vključuje izločanje mulja, ki ga vase sprejme ohišje, in omogoča, da se količino mulja izloči v tank za mulj.

Separator poganja električni motor s pomočjo torne sklopke in jermena. Boben separatorja je pritrjen na vrh vretena, ki ga podpirajo ležaji in posebne kompozitne vzmeti. Patentirana »paring« cev se prilagodi za odstranjevanje vode iz bobna, »paring« disk pa izčrpava očiščeno olje. V bobnu ni treba izvajati nobenih prilagoditev, prav tako nima nameščenih gravitacijskih diskov.

Krmilni sistem EPC60 upravlja obratovanje separacijskega sistema ter omogoča spremljanje funkcij krmiljenja in opozarjanja. Razločno napisana besedila, ki so na voljo v več jezikih, prikazujejo procesne parametre ter alarme na zaslonu LCD.

Separator P

P flex range - How it works

Separator Alfa Laval P je nov razvojni produkt preverjene tehnologije. Je posebej zasnovan za dobro definirana olja, ki imajo manj problematičnih lastnosti, a so te kljub temu bistvene. V bobnu separatorja so ročno nastavljeni gravitacijski diski zamenjali bolj izpopolnjeno tehnologijo Alcap. To pomeni, da gre za separator z enako zmogljivostjo, a procesnih nihanj ne uravnava samodejno.

Boben separatorja je mogoče nastaviti bodisi kot čistilnik bodisi kot bistrilnik. Čistilnik separira mulj in vodo iz olja. Vodo se nenehno izpušča z dna bobna. Mulj, ki se nabere v prostoru za mulj tako v čistilniku kot v bistrilniku, se izpušča v presledkih. 

V bistrilniku je odtok za vodo zaprt, tj. zmožnost obdelovanja vode je omejena. Voda se nabira kot mulj. V načinu čistilnika enota EPC60 samodejno uravnava vodo, ki se jo dovede v separator za vodno tesnjenje ter izpodrivanje olja pred izpustom mulja.

Separator poganja električni motor s pomočjo torne sklopke in jermena. Boben separatorja je pritrjen na vrh vretena, ki ga podpirajo ležaji in vzmeti. Mulj se izpusti v majhen vmesni tank za mulj. To pomeni, da ni potrebe po običajnem tanku za mulj pod separatorjem. Komplet za odstranitev mulja poskrbi za mulj tako, da ga samodejno prečrpa v glavni tank za mulj.

Bistvene procesne parametre se spremlja med običajnim obratovanjem. Enota EPC60 zagotavlja alarmne funkcije za nizek tlak olja, visoko raven v vmesnem tanku ter izpad napajanja. Tudi za okvare v zvezi z enoto EPC60 obstajajo alarmne funkcije.

Posebna besedilna sporočila prikazujejo procesne parametre ter alarme na zaslonu LCD. EPC60 in zaboj zaganjalnika skupaj sestavljata krmilno omarico, ki jo je tipsko odobrilo mnogo družb za klasifikacijo. Poleg tega so na voljo funkcije za opozarjanje z vibracijami, če namestite izbirno vibracijsko stikalo.

Kadar obratuje v načinu čistilnika, je treba namestiti gravitacijski disk, da se zagotovi pravilen položaj vmesne površine bobna, tj. meja med oljem in vodnim tesnilom.

Velikost gravitacijskega diska mora ustrezati gostoti olja, viskoznosti/temperaturi ter stopnji dovajanja olja v separator. V načinu bistrilnika se namesto gravitacijskega diska namesti bistrilni disk.

Sistem avtomatsko upravlja krmilna enota EPC60, razen zagona separatorja.