PureDry

PureDry je popolnoma avtomatski modularni sistem, zasnovan za čiščenje odpadnih olj na krovu ladij in v elektrarnah. Sistem separira odpadno olje v tri faze: očiščeno olje, vodo in izredno suhe trdne delce.

污泥处理设备PureDry污泥处理离心机-oil cleaning system

 Kompaktna modularna zasnova

Kompaktni sistem PureDry obsega črpalni modul z enoto za doziranje emulgatorja, grelni modul, separacijski modul in krmilno enoto. Njegova modularna zasnova zagotavlja prilagodljivost pri namestitvi na kateri koli prikladni lokaciji ter omogoča preprosto integracijo z obstoječimi sistemi na krovu.

Zanesljivo obratovanje

Edinstvena preprosta zasnova separatorja zagotavlja preprosto in zanesljivo obratovanje. Sistem separira odpadno olje v tri faze: očiščeno olje, suhe trdne delce, ki jih je mogoče odstraniti kot suhe odpadke, ter vodo, ki je dovolj čista, da se jo pošlje v kalužni sistem. Pametna avtomatika prilagaja procesno krmiljenje glede na različne razmere v vstopnem toku. Pri tem se porablja voda in ne nastajajo dodatni odpadki.

Bistveni prihranki pri stroških ravnanja z odpadnim oljem

S PureDry je mogoče znatno znižati stroške ravnanja z odpadnim oljem in trdnimi delci, saj odstrani največjo možno količino vode iz odpadnega olja ter koncentrira trdne delce v izredno suh mulj (običajno 5‒15 kg/24 ur) ter tako prihrani celotne stroške oljnih odpadkov in njihovega odstranjevanja. 

Ker je sistem učinkovit pri sušenju tokov oljnatih odpadkov, to pomeni, da je mogoče zmanjšati potrebne količine hranilnikov odpadnega olja in odpadne vode, s čimer se sprosti dragocen prostor na krovu ladje ali v elektrarni.

Nadalje omogoča rekuperacijo odpadnega goriva, če se iz odpadnega mazalnega olja separira odpadno kurilno olje (ločeni tanki za odpadno olje) – to omogoča do dvoodstotni prihranek pri gorivu.

Vzdrževanje in servis s pomočjo kompleta Exchange

PureDry se dostavi s kompletom Exchange, ki vsebuje nov separacijski vložek (rotor in komplet diskov), nov XCavator ter komplet potrošnega materiala. Po enem letu posadka zamenja separacijski vložek v skladu s postopkom, ki je ravno tako preprost kot zamenjava filtrskega vložka, ter zamenja tudi XCavator. Rabljene dele se vrne najbližjemu servisnemu centru Alfa Laval, za ladjo pa se naroči nov komplet.

Integriran koncept čiščenja odpadnega olja/kalužne vode

V kombinaciji s sistemom Alfa Laval PureBilge PureDry predstavlja celovito integrirano rešitev za čiščenje odpadnega olja/kalužne vode, ki lahko posuši vse tokove oljnatih odpadkov na ladji ali v elektrarni. PureDry separira olje, koncentrira trdne delce v izredno suh mulj, ki ga je mogoče odložiti kot suhe odpadke, ter pošlje vodo v kalužni sistem. PureBilge nato poskrbi za fino poliranje oljnate vode pred izpustom s krova.

Kako deluje

Sistem PureDry za čiščenje oljnatih odpadkov nenehno predeluje oljnate odpadke, separira olje, vodo in trdne delce. Obsega črpalni modul z dozirno enoto, grelni modul, separacijski modul in krmilno enoto.

Separacijska funkcija

Boben separatorja, ki vsebuje zložene diske, se vrti z veliko hitrostjo, trdni delci iz odpadnega olja pa se nabirajo na obrobju. Trdne delce z obrobja neprekinjeno izpušča patentirana spiralno oblikovana naprava, imenovana Xcavator, v zabojnik pod separatorjem. Količino trdnih delcev, ki se nabirajo v zabojniku, nenehno nadzoruje merilna celica.  

»Paring« disk za olje, ki je del bobna separatorja, pod tlakom neprekinjeno izloča ponovno pridobljeno olje iz separatorja skozi odtok za olje. Olje se usmeri v hranilnik za ponovno pridobivanje olja. Vgrajeni »paring« disk neprekinjeno izpušča separirano vodo skozi odtok za vodo. Čeprav se med zagonom v boben doda vodo za tesnjenje, ni potrebno dodati nič več vode, tako da sam postopek ne ustvarja nobenih dodatnih izgub.

Princip delovanja postopka

Sistem obratuje pri pretoku do 500 litrov na uro. Dovodna črpalka s prisilnim pretokom, ki obratuje pri nenehnem pretoku, usmerja odpadno olje v sistem. Procesna tekočina nato preide skozi cedilo Duplex, ki zajame večje delce, v predgrelnik. Za optimalno učinkovitost separacije grelnik dvigne temperaturo neobdelane tekočine na želeno vstopno temperaturo 95 °C.

Tropotni preklopni ventil nato usmeri odpadno olje do faze separacije, če so izpolnjeni vsi procesni pogoji, kot sta vstopna temperatura in vstopni tlak. V primeru alarma, izgube obratovalnega tlaka, izpada napajanja ali kadar vnaprej nastavljeni pogoji niso izpolnjeni, ventil recirkulira tekočino nazaj v tank za odpadno olje.

Vodo se nato, odvisno od procesnih pogojev, premesti bodisi v sistem za čiščenje kalužne vode za nadaljnjo obdelavo, da se zagotovi, da je skladna s standardi IMO za izpust s krova, ali nazaj v tank za odpadno olje.

Da se izboljša zmogljivost v primeru prisotnosti stabilnih emulzij, se uporabi tudi enoto za doziranje kemičnih sredstev za separacijo emulzij. Enoto se priključi pred fazo črpanja, da je kemično sredstvo Alfa Laval za separacijo emulzij mogoče zmešati neposredno v vstopni tok.

Ta postopek neprestano nadzira in krmili krmilni sistem EPC 60, kar omogoča popolnoma samodejno obratovanje.

PureDry skuren