OFX

Diskovni centrifugalni sistem Alfa Laval OFX 20 je posebej zasnovan za naftno industrijo in omogočanje izredno učinkovitega odstranjevanja vode in trdnih delcev iz težke surove nafte.

OFX left side 640x360

Interes po izkoriščanju rezerv težke surove nafte po vsem svetu narašča. Vendar je predelava takšne surove nafte tako, da je skladna s specifikacijami naftovodov, običajno drag, časovno potraten postopek, ki zahteva uporabo velikih, statičnih posod ter velikih količin toplote ter kemičnih sredstev za separacijo emulzij.

Diskovni centrifugalni sistem Alfa Laval OFX 20 je zasnovan za omogočanje hitrega, izredno učinkovitega odstranjevanja vode in trdnih delcev iz težke surove nafte, da je tako mogoče zagotoviti dosledno oskrbo nafte, ki je skladna s specifikacijami rafinerij, nižje v predelovalni verigi. Omogočanje takšne separacije s pomočjo centrifugalne sile namesto s toplotno energijo zagotavlja bistvene prednosti v smislu okoljskega profila in emisij CO₂. Z odstranjevanjem čim večjih količin vode pred transportom nafte omogoča tudi bistvene logistične prihranke.

To popolnoma funkcionalno modularno enoto dostavimo na nosilni enoti za uporabo na morju skupaj z vso potrebno opremo, cevmi, instrumenti, ventili in krmiljem. Ta inovativna rešitev je enako učinkovita v kopenskih obratih in obratih na morju, tudi na vrtalnih ploščadih in plavajočih proizvodnih, skladiščnih in pretovornih enotah (FPSO). Vendar pa velik obseg in prostorsko varčna zasnova sistema Alfa Laval OFX 20 ponujata še posebne prednosti za objekte na morju, kjer sta prostor in nizka teža še posebej dragocena.

Zasnova obsega le minimalno število sestavnih delov, v obsežni uporabi pa so tudi proti abraziji odporni materiali. S tem je mogoče do največje mere skrajšati čas nedelovanja ter tudi bistveno zmanjšati potrebe po inventarju ter znižati stroške vzdrževanja.

Centrifugalni sistem OX20 lahko obdela širok spekter vrst surove nafte (s specifikacijami do 11,5 API) kot tudi precejšnje variacije v njihovi sestavi. Sisteme OX20 je mogoče konfigurirati tako, da so skladni s specifikacijami cone 1/razred 1, oddelek 1, ter tudi za predpise ATEX con 1 in 2. Na voljo je tudi komplet za predelavo sistema, tako da je isto opremo mogoče uporabiti za odstranitev nafte in trdnih delcev iz onesnažene vode ter tako zagotoviti odgovorno izpuščanje vode.

Kako deluje

Alfa Laval OFX 20 je trifazni visokohitrostni centrifugalni separacijski sistem, namensko izdelan za istočasno odstranjevanje vode in trdnih delcev iz težke surove nafte brez uporabe dragih dovodov toplote. Vrsta centrifuge, ki se nahaja v tem sistemu, je dobro poznana diskovna centrifuga Alfa Laval z bobnom s šobami, ki se široko uporablja tudi kot čistilnik.

Centrifuga v središču

Enota OFX20 je zgrajena okoli diskovne centrifuge, ki obsega boben, ki se vrti na navpični osi, s kompletom zloženih koničnih diskov v središču. Z vrtenjem tega bobna pri velikih hitrostih se ustvari centrifugalno silo, ki jo je mogoče nadzirati in ki potisne trdne delce in vodo – ki so gostejši – navzven proti zidu bobna, kjer se nabirajo in jih je mogoče izpustiti ločeno.

OPTIFLOW preprečuje strižnost, razcep kapljic, penjenje in emulgiranje

Surovo nafto se v rotirajoči boben dovaja preko patentiranega dovoda v disk OPTIFLOW, ki nežno pospeši tekočino, pri tem pa preprečuje strižnost, razcep kapljic, penjenje in nastanek dodatnih emulzij. Prav tako pomaga pri zagotavljanju, da se v tok ujame manj plina.

Centrifugalna sila vse prisotne trdne delce in vodo v nafti separira v smeri navzven, vzdolž diskov, ter jih potisne proti obrobju bobna. Zaradi zasnove zloženih diskov se faza z vodo in faza trdnih delcev ločita od oljne faze v smeri proti toku, zato je mogoče odstraniti tudi najmanjše delce ter vodne kapljice.

Zasnova šob omogoča neprekinjeno izpuščanje

Prečiščena nafta se premakne proti središču bobna ter skozi »paring« disk zapusti boben ter gre v odtočno cev za nafto. Posebej zasnovane šobe omogočajo neprekinjeno izpuščanje trdnih delcev, pridobljenih iz surove nafte. Rekuperira se tudi nekaj energije zaradi tangentne smeri pršenja šob – s tem se zmanjšuje porabo energije. Izpuščene snovi se nato splakne skozi odtok šobe za vodo v ohišju bobna.

Avtomatsko uravnavanje dovoda in stopnje pretoka

Patentirani sistem OPTIPHASER v času predelovanja uravnava vmesno površino med nafto in vodo tako, da samodejno izravnava spremembe v stopnji pretoka ter sestavi vstopnega toka. To se izvaja tako, da se vstopni tok uravnoteži z zadostno količino puferske vode, da se zagotovi najučinkovitejšo separacijo, ter omogoča sprejem vsega, 0‒100 % vsebnosti nafte v vstopnem toku, ter vse od nične do polne hitrosti vstopnega toka (25000 bpd/170 m³/h).