OCM

Modul za čiščenje olja Alfa Laval Oil Cleaning Module (OCM) zagotavlja hitro in učinkovito separacijo olja, vode in mulja v kontaminiranih mineralnih mazalnih in hidravličnih oljih.

OCM 640x360

Modul za čiščenje olja Alfa Laval Oil Cleaning Module (OCM) je zasnovan za hitro in učinkovito separacijo olja, vode in mulja v kontaminiranih mazalnih oljih, ki se uporabljajo v industriji za podmazovanje in hidravliko. V nujnem primeru je mogoče odstraniti celo visoko raven vode.

Enota Alfa Laval OCM je modulariziran sistem z vsemi sestavnimi sistemi, celovito vgrajenimi ter vnaprej konfiguriranimi za preprosto, hitro namestitev ter omogoča obratovanje brez potrebe po nadzoru, medtem ko čisti olje. Središče te kompaktne opreme, preproste za uporabo, je diskovna centrifuga s polnim bobnom, ki zagotavlja vrhunsko učinkovitost.

OCM zagotavlja neprekinjeno prečiščevanje olja, medtem ko oprema, v kateri se uporablja, nemoteno deluje. Po potrebi lahko OCM še naprej obratuje, tudi ko primarna oprema miruje.

Zakaj je čisto olje pomembno

Čisto olje je bistvenega pomena za varno, zanesljivo in ekonomično obratovanje praktično vseh vrst opreme, ki uporablja olja bodisi za podmazovanje bodisi za hidravlične sisteme. Čisto olje zmanjšuje obrabo in korozijo vse opreme, nameščene nižje v smeri toka, ter tako omogoča manj okvar ter krajši čas nedelovanja v celotnem obratu ali enoti.

Prednosti tega so med drugim nižji obratovalni stroški zaradi manjše porabe olja, nižji stroški odstranjevanja ter boljša kakovost izdelka kot tudi boljše delovno okolje.

Kako deluje

Modul za čiščenje olja se običajno namesti na obvodni sistem ter obdeluje specifičen odstotek celotnega pretoka kontaminiranega olja. 
Mogoča je tudi namestitev na vodu od tanka do tanka.

Separacija se odvija v diskovni centrifugi. Vstopni material se črpa v centrifugo, kjer centrifugalna sila loči vstopno tekočino na različne faze.

Najtežjo fazo – mulj in vodo – potisne proti obrobju bobna. Mulj se odlaga v prostor za mulj ter ga je treba odstranjevati ročno v rednih intervalih. Očiščeno olje ter separirano vodo se izpušča neprekinjeno.

1. Dovod kontaminiranega olja
2. Odtok čistega olja
3. Odtok vode
4. Košara za mulj
5. Prostor za vodo
6. Dovod vode za tesnjenje
 OCM - Oil Cleaning Modules