FOCUS

Alfa Laval FOCUS (Fuel Oil Cleaning Unit Solutions – enote za čiščenje kurilnega olja) so avtomatski modularni sistemi za prečiščevanje tekočih kurilnih olj, ki se uporabljajo v elektrarnah s plinskimi turbinami.

Alfa Laval Fuel Oil Cleaning Unit Solutions (FOCUS) product image

 Postopek čiščenja goriva je zasnovan tako, da preprečuje morebitne nevarne učinke onesnaževal, ki se pogosto nahajajo v kurilnem olju, s pomočjo celovitega, vnaprej konfiguriranega sistema z vsemi učinkovito integriranimi podsistemi.

Tekoča goriva, ki se uporabljajo v elektrarnah s plinskimi turbinami, se zelo razlikujejo po svojih fizikalnih lastnostih ter količini in vrsti onesnaževal, ki jih vsebujejo. Kovini v sledeh, natrij in kalij, sta pogosto prisotni, kot tudi voda ter vrsta trdnih delcev. Ta onesnaževala povzročajo visokotemperaturno korozijo, nastajanje pepelnih usedlin ter mašenje sistema za preskrbo z gorivom, kar predstavlja drage težave pri obratovanju ter čas nedelovanja, ki vpliva na dobiček elektrarne.

Vendar je s pravilno obdelavo pred uporabo mogoče v vsaki sodobni elektrarni s plinskimi turbinami uporabiti širok spekter tekočih goriv. Z zagotavljanjem dosledne skladnosti s specifičnimi zahtevami prečiščevanja kurilnega olja enota Alfa Laval FOCUS omogoča daljšo življenjsko dobo turbine kot tudi bistveno znižanje obratovalnih stroškov zaradi manjše potrebe po vzdrževanju in krajšega časa nedelovanja.

Enota FOCUS vsebuje vso opremo, potrebno za učinkovito čiščenje kurilnega olja ter nizke stroške, saj je preprosta, kompaktna in robustna modularna enota, ki po potrebi omogoča avtomatsko obratovanje brez nadzora. Uporaba enote FOCUS za čiščenje kurilnega olja omogoča, da se znebite predhodne filtracije ter težav z odstranjevanjem onesnaženih filtrskih vložkov, ter zagotavlja zanesljivo obratovanje ter izredno učinkovito separacijo.

Kako deluje

FOCUS - How it work

Tehnologija centrifugalnega separatorja Alfa Laval je jedro modularne enote za čiščenje FOCUS. Zagotavlja zanesljiv in dosleden način istočasnega odstranjevanja tako trdnih delcev kot vode iz kurilnih olj.

Nenehen tok neprečiščenega kurilnega olja se preko sesalnih cedil dovaja v separator, kjer se vso vodo in trdne delce izloči iz kurilnega olja s pomočjo centrifugalne sile. Ta separacija se odvija v rotirajočem bobnu. Ko se vzpostavi vodno tesnjenje, gre vstopni material v dovod bobna. Ta posebni dovod Optiflow je opremljen s sistemom okroglih diskov, ki pospešijo vstopni material, preden vstopi v zložene diske, da se tako zagotovi boljšo učinkovitost centrifugalne separacije.

Olje se proti središču bobna potisne skozi zložene diske. Vgrajena črpalka »paring« diska očiščeno olje izpušča v neprekinjenem toku. Separirana voda se dviguje vzdolž zunanjosti zloženih diskov, iz bobna pa jo neprekinjeno izpušča »paring« disk v odtoku za vodo. Mulj in trdni delci, odstranjeni iz goriva, se nabirajo na obrobju bobna ter se jih izpušča v presledkih, preden se naberejo do te mere, da bi lahko ovirali separacijo. Ta cikel izpuščanja se določi bodisi ročno na krmilni plošči bodisi avtomatsko preko elektronskega krmilnega sistema, ko se vnaprej določen časovni cikel enkrat zaključi.

 

Voda in mulj, odstranjena iz centrifugalnega separatorja, se nabirata v tanku za mulj, v sistem za čiščenje odpadkov pa ju premesti pnevmatična črpalka, ki se jo krmili s stikali za nivo. Senzor olja in vode v izpustnem vodu za prečiščeno kurilno olje preveri kakovost olja, ki zapušča centrifugalne separatorje. Ta sistem je posebej zasnovan za to, da je mogoče z izredno natančnostjo določiti količino vode, ki je še ostala v toku olja.

Vse vidike delovanja enote FOCUS je mogoče krmiliti in nadzorovati z ene centralne konzole s pomočjo najsodobnejše krmilne plošče s programirljivim logičnim krmilnikom.