Alfie

Centrifugalni separatorji Alfie odstranjujejo kontaminirana olja, maščobe in trdne delce iz hladilnih sredstev, ki se uporabljajo v industriji, ter so koristni pri preprečevanju obrabe orodij ter težav pri odstranjevanju.

Alfie Separator product picture

Hladilna sredstva predstavljajo velik strošek v industriji obdelave kovin, njihova menjava, ko so enkrat porabljena, pa je neprijetna in časovno potratna. Odstranjevanje rabljenih, onesnaženih hladilnih sredstev je prav tako vedno večji strošek, saj morajo biti skladna z vedno strožjimi okoljskimi predpisi.

Umazana hladilna sredstva predstavljajo tudi precejšnje spremljajoče stroške. Vsa tuja olja ali trdni delci, ki so prisotni v hladilnem sredstvu, lahko povzročijo precejšnjo obrabo dragih orodij in opreme, težave s kakovostjo pri obdelavi ter zdravstvene težave osebja.

Serija kompaktnih visokohitrostnih centrifugalnih separatorjev Alfie omogoča preprosto bistveno znižanje vseh takšnih stroškov, saj zagotavlja čistost hladilnih sredstev na najbolj stroškovno učinkovit način. Enote Alfie je mogoče povezati z obvodnim pretokom, s čimer se zagotovi krajši čas nedelovanja. Poleg tega je za vzdrževanje delovnih tekočin potrebnih manj delovnih ur. Separator Alfie igra ključno vlogo pri zagotavljanju daljše življenjske dobe orodja ter čistejših komponent ter tako izboljša kakovost končnega izdelka.

Serija Alfie obsega dve različni enoti. Alfie 200 je zasnovan za namestitev na vrh tanka za hladilno sredstvo ter je opremljen z mehom, ki samodejno prilagodi dovod na raven tekočine v tanku.

Alfie 500 je kompakten separacijski sistem na kolesih, ki ga lahko operater premika z enega tanka na drugega. Nadzorni sistem, ki temelji na programirljivem logičnem krmilniku (PLK), je preprost za uporabo, posebni sklopi pa omogočajo preprost priklop in odklop gibkih cevi pri premikanju čistilne enote.
  

 

Kako deluje

Alfie

V centrifugalnem separatorju gravitacijo, ki v tradicionalnih tankih za usedanje povzroča separacijo, nadomešča centrifugalna sila, ki je lahko več kot 5000-krat močnejša. Seveda je zato separacija bistveno hitrejša in učinkovitejša.

Če tanku za usedanje dodamo puferske plošče, se usedanje vseh delcev ustavi prej, ustvari pa se večja površina, na katero padejo, kar pospeši postopek separacije. V centrifugalnem separatorju je mogoče uporabiti isto načelo ter doseči ustrezno večjo učinkovitost z uporabo posebnih zloženih diskov.

Centrifugalna sila potisne težke delce navzven proti steni separatorja, vsi prisotni lažji delci pa se s tekočo fazo premaknejo proti središču. Vendar pa jim to preprečujejo zloženi diski, ki spremenijo smer lažjih delcev, tako da ti skupaj s težkimi delci pristanejo v bližini zunanje stene.

Zato so centrifugalni separatorji učinkoviti za odstranjevanje delcev ter tudi za preprosto separacijo različnih tekočih sestavin v vstopnem toku.