2024-02-07 Novice o proizvodih

Membranska filtracija: iskanje zakladov pri čiščenju odpadnih voda

Občina na Norveškem gleda na čiščenje odpadnih voda s popolnoma novega zornega kota – z velikim poudarkom na trajnosti delovanja in kot priložnost za pridobivanje pomembnih surovin za ponovno uporabo in recikliranje.

Čistilna naprava Alvim v Sarpsborgu, 88 km južno od Osla, je bila zgrajena v 80. letih prejšnjega stoletja in obdeluje odpadne vode iz občine Sarpsborg ter bližnjega mesta Årum v Fredrikstadu.  

Zaradi rasti prebivalstva in stalnega razvoja podjetij ter vse strožjih predpisov o čiščenju voda, ki preprečujejo naraščanje vsebnosti hranil v fjordu Oslo, je bilo treba zmogljivosti in kakovosti izpustne vode obrata pripraviti na prihodnje zahteve – vendar se občinski organi niso ustavili pri tem. 

»Čistilna naprava Alvim bo postala visokotehnološka 'tovarna virov', ki bo izpolnjevala ustrezne zahteve za čiščenje,« pojasnjuje predstavnik občine Sarpsborg. »Na odpadno vodo ne gledamo več kot na težavo, temveč kot na surovino za pridobivanje virov. Nova in nadgrajena čistilna naprava Alvim ne bo le bolje čistila odpadnih voda. Omogočila nam bo tudi optimizacijo recikliranja in ponovno uporabo ključnih elementov, kot sta dušik in fosfor, v korist ljudi, živali in narave. Tudi pridobivanje dragocenih virov bo potekalo na varnejši način, tako da se bodo ponovno uporabljali npr. za gnojila.« 

Občina Sarpsborg se je odločila za rešitev z membranskim bioreaktorjem (MBR) z membranami Alfa Laval. Po dokončanju bo razširjeni objekt zmogel oskrbo 105.000 ljudi, kar ustreza povprečnemu pretoku 1200 m3 na uro. To bo prvi veliki membranski bioreaktor na Norveškem in največji na svetu, ki bo uporabljal membransko tehnologijo Alfa Laval. 

»Zaskrbljenost zaradi vsebnosti hranil v vodi, ki se spušča v fjord Oslo, je spodbudila spremembe zakonodaje, regija pa se intenzivno ukvarja s čiščenjem odpadnih voda,« pojasnjuje Emmanuel Joncquez, globalni inženir za tehnologijo in aplikacije v družbi Alfa Laval. »Odločilni dejavnik za občino Sarpsborg je bila kakovost odpadne vode ob koncu postopka MBR – zlasti glede odstranjevanja dušika in fosforja.«

Ključni element je bila trajnost, zato bo posodobljeni obrat vključeval več funkcij, vključno s solarnimi kolektorji, mikroelektrarno in toplotno črpalko. Obrat bo uporabljal tudi bioplin za proizvodnjo električne energije in toplote. Poleg tega bo uporaba kemikalij čim manjša, infrastruktura za transport vode pa bo optimizirana. Cilj je, da bi bila lokacija energetsko in toplotno samozadostna, morebitni presežki pa bi bili na voljo bližnjim industrijam, na primer v okviru daljinskega ogrevanja. »Eden od vidikov, ki spreminja pravila igre, je odstranjevanje fosforja iz odpadnih voda z biološkim postopkom namesto s kemičnim obarjanjem,« pravi Emmanuel. 

»Čistilno napravo Alvim bomo razvili tako, da bo izpolnjevala vse ustrezne zahteve,« pravi tiskovni predstavnik občine Sarpsborg. »V prihodnosti bodo morda zahteve za čiščenje mikroplastike, ostankov zdravil, pesticidov in okoljskih toksinov postale resničnost. Poleg tega bodo zelo pomembni tudi pridobivanje fosforja in dušika, izkoriščanje energije brez fosilnih goriv v obliki bioplina, pridobivanje toplote iz odpadne vode in proizvodnja električne energije.« 

Po Emmanuelovem mnenju v Evropi za najnaprednejšo državo glede političnega odziva na ohranjanje kakovosti vode na splošno velja Švica. »Pričakujemo, da bodo leta 2024 začeli veljati novi predpisi EU o odstranjevanju mikroonesnaževal. Sodelovanje s Sarpsborgom nam daje pomemben vpogled v to, kako lahko ponudimo najboljšo razpoložljivo tehnologijo za reševanje tega izziva.« 

Za uvedbo membranske filtracije v okviru nadgradnje in razširitve obrata je bilo namenjenih 8,2 milijona EUR, začetek obratovanja pa je načrtovan za leto 2027.

Oznake

Vse
Namnlös

Tehnološki poudarki

cleantech water savings

Čista voda 

Membranski bioreaktor Alfa Laval občini Sarpsborg omogoča izpolnjevanje novih predpisov za kakovost vode v fjordu Oslo:  

  • Brez suspendiranih trdnih delcev 
  • 95-odstotno odstranjevanje fosforja na izlivu 
  • 75-odstotno odstranjevanje dušika 

Sorodna vsebina: