2024-07-10 Novice o proizvodih

Alfa Laval – Izkoriščanje potenciala na področju vodika

Alfa Laval ustanavlja novo poslovno enoto – poslovno enoto »Electrolyzer and Fuel Cell Technologies« – z namenom razvoja na področju vodika. Ta pobuda poudarja zavezanost podjetja k spodbujanju energetske preobrazbe in pomik k čistim virom energije.

V zadnjih treh letih je bil Alfa Laval ves čas prisoten na trgu vodika in je predstavljal pionirske izdelke ter rešitve na področju elektrolizerjev in gorivnih celic. Pri Alfa Laval so se zaradi prepoznavanja potenciala odločili ustanoviti novo poslovno enoto ter v sodelovanju z vodilnimi v industriji razvijati nove izdelke in rešitve na področju uporabe vodika. Na podlagi obsežnega strokovnega znanja družbe na področju prenosa toplote in metalurgije ima Alfa Laval edinstven položaj na področju vodikovega gospodarstva.

Tom Erixon, predsednik in izvršni direktor družbe Alfa Laval, komentira: »Ustanovitev posebne poslovne enote potrjuje našo zavezanost k spodbujanju potrebnih ukrepov v spreminjajočem se energetskem okolju. Vodik ima ključno vlogo pri energetskem prehodu, naša želja pa je pospešiti to preobrazbo z inovacijami in industrializacijo komponent elektrolitov in gorivnih celic.«

Poleg tega Alfa Laval danes tudi napoveduje, da bo zgradil inovacijski center, ki bo namenjen toplotnim izmenjevalnikom, gorivnim celicam in sestavnim delom elektrolitov in bo še naprej spodbujal inovacije, raziskave in razvoj ter testiranje na teh področjih – tako z vidika zmogljivosti kot hitrosti. Inovacijski center bo na sedežu podjetja v Lundu, kjer je tudi največja tovarna toplotnih izmenjevalnikov. Naložbe so velike tako z vidika sredstev kot opreme.

Madeleine Gilborne, trenutno vodja oddelka za čiste tehnologije in podpredsednica oddelka za energijo, bo prevzela vlogo predsednice nove poslovne enote. Enota bo ustanovljena do 1. januarja 2024 in bo del oddelka za energijo.


Ali ste vedeli? Čeprav so obnovljivi viri energije, kot sta sonce in veter, danes najhitreje rastoči viri energije, velikega dela prihodnjih potreb po energiji ni mogoče neposredno elektrificirati. To zahteva uporabo čistih molekul, kot je vodik. Vodik, pridobljen z elektrolizo, je v ospredju tega prehoda.

Nekaj razlag:

  • Elektrolizer: Ta naprava uporablja energijo iz obnovljivih virov, da z elektrolitskim postopkom razdeli vodo na vodik in kisik.
  • Gorivne celice: Te z elektrokemično reakcijo pretvorijo kemično energijo goriva (običajno vodika) in oksidacijskega sredstva (običajno kisika iz zraka) v električno energijo.
  • Power-to-X (P2X): Nabor tehnologij, ki električno energijo – pogosto iz obnovljivih virov – pretvarjajo v druge nosilce energije ali kemikalije. To vključuje proizvodnjo vodika z elektrolizo in ustvarjanje derivatov, kot sta amonijak ali metanol, ki se lahko shranjujejo, prevažajo ali uporabljajo kot alternativna goriva ali surovine v različnih panogah. Možnosti so neskončne.

Oznake

Vse
MicrosoftTeams-image

Sorodna vsebina: