2023-07-03 Novice o proizvodih

Trajnostno ogrevanje nizozemskih rastlinjakov

Geotermalna energija naj bi imela pomembno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev. To rešitev podpirajo novi inovativni toplotni izmenjevalci Alfa Laval.

 

E_SDG goals_icons-individual09_75x75.png E_SDG goals_icons-individual13_75x75.png  E_SDG goals_icons-individual17_75x75.png

Nizozemska je po vrednosti druga največja izvoznica hrane na svetu, ogromno pa k temu prispeva njenih 9000 hektarjev rastlinjakov. Za vzdrževanje ustrezne temperature v teh rastlinjakih je potrebne ogromno energije, zato je razvoj alternativnih virov energije prednostna naloga države pri prizadevanjih za uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev.

Nizozemska vlada se je zavezala, da bo do leta 2030 prenehala uporabljati zemeljski plin in da bo zmanjšala emisije ekvivalenta CO2 za 49 odstotkov v primerjavi z letom 1990. V sektorju rastlinjakov že sprejemajo ukrepe za uporabo obnovljivih virov energije, saj je v zadnjih letih začelo delovati več obratov za pridobivanje geotermalne energije.

Geotermalno ogrevanje deluje s črpanjem tople vode globoko iz zemlje (običajno od 1000 do 5000 metrov globoko). Toplo vodo lahko nato uporabimo za ogrevanje rastlinjakov, s čimer zmanjšamo potrebo po zemeljskem plinu in drugih fosilnih gorivih.

Pri izkoriščanju prednosti geotermalne energije imajo ključno vlogo izmenjevalniki toplote, ki zagotavljajo učinkovit prenos toplote med toplo vodo, ki prihaja iz zemlje, in hladnejšo vodo, uporabljeno za ogrevanje rastlinjakov ali drugih stavb.

Leta 2017 je Alfa Laval v okviru pilotnega projekta predstavila novo zasnovo toplotnega izmenjevalca, ki je bil optimiziran za izkoriščanje geotermalne energije, nato pa so s to rešitvijo Alfa Lavala opremili še tri druge obrate. V pripravi so tudi novi obrati enako z zasnovo Alfa Lavala.

Glede na trenutne načrte, po katerih naj bi do leta 2030 zgradili približno 175 geotermalnih sistemov, smo optimistični, da bodo imeli toplotni izmenjevalci Alfa Laval v prihodnosti osrednjo vlogo pri zmanjševanju porabe energije in emisij v nizozemskih rastlinjakih.

 

Alfa Laval prispeva k trajnostnim ciljem ZN

Združeni narodi so si začrtali 17 trajnostnih razvojnih ciljev za 2030, znani kot Globalni Cilji. Sedaj je na nas, da jih dosežemo in presežemo.

Raziščite kako v Alfa Laval prispevamo k doseganju Globalnih Ciljev

Oznake

Vse
field-of-plants-in-greenhouse640x360

Globinska toplota

Geotermalno ogrevanje deluje na osnovi pridobivanja toplote iz podzemnih vodnih virov. Globlje ko je voda pod zemljo, bolj vroča je običajno. Na Nizozemskem geotermalne toplarne črpajo toplo vodo iz globine vsaj 500 metrov. Po uporabi se hladnejša voda vrne v zemljo. 

Geothermal heating infograph 700x1066.png

Sorodna vsebina: