2023-09-19 Novice o proizvodih

Družba Alfa Laval je bila odobrena v okviru pobude za znanstveno utemeljene cilje SBTi (Science Based Targets)

Z odobritvijo pobude za znanstveno utemeljene cilje SBTi je Alfa Laval zdaj eno od več kot 4000 podjetij po vsem svetu, ki vodijo preobrazbo v prihodnost brez izpustov CO2 z določitvijo ciljev za zmanjšanje emisij, ki temeljijo na podnebnih znanostih. Pobuda spodbuja najboljšo prakso pri določanju ciljev, ki temelji na znanosti, in vsako leto potrdi napredek družbe Alfa Laval pri doseganju ciljev glede ogljične nevtralnosti.

Alfa Laval se je zavezala, da bo do leta 2030 postala ogljično nevtralna, do leta 2050 pa bo dosegla znanstveno utemeljeno ničelno stopnjo neto emisij. Te kratkoročne in dolgoročne cilje zmanjšanja emisij je zdaj preverila komisija SBTi. Alfa Laval lahko tako zagotovi, da so njeni podnebni ukrepi v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji. Alfa Laval z zmanjševanjem emisij CO2 v celotni vrednostni verigi prispeva k doseganju cilja 1,5 stopinje, ki so ga določili v Pariškem sporazumu.

»Ponosna sem na to potrditev, ki je pomemben mejnik pri doseganju naših trajnostnih ciljev. SBTi zagotavlja skupno, preudarno in znanstveno utemeljeno razumevanje ničelne stopnje neto emisij in nam vliva zaupanje, da so naši cilji usklajeni z znanstvenimi izsledki o podnebju. Od leta 2019, ko smo razglasili, da bi radi postali ogljično nevtralni, smo ves čas delali na tem, zdaj pa imamo pripravljen načrt in naše stranke nam lahko zaupajo, da bo ta odražal njihove ambicije in cilje,« pravi Anna Celsing, vodja oddelka za trajnostni razvoj v Alfa Lavalu.

O pobudi Science Based Targets 

Pobuda Science Based Targets (SBTi) je globalni organ, ki podjetjem omogoča, da določijo ambiciozne cilje za zmanjšanje emisij v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji o podnebju. Osredotoča se na spodbujanje podjetij po vsem svetu, da bi do leta 2030 prepolovila emisije in do leta 2050 dosegla ničelno stopnjo neto emisij.


Ta pobuda je rezultat sodelovanja med CDP, pobudo ZN za globalni dogovor, Svetovnim inštitutom za vire (WRI) in Svetovnim skladom za naravo (WWF) ter ena od zavez koalicije We Mean Business Coalition. SBTi opredeljuje in spodbuja najboljšo prakso pri določanju znanstveno utemeljenih ciljev, ponuja vire in smernice za zmanjšanje ovir pri njihovem sprejemanju ter neodvisno ocenjuje in potrjuje cilje podjetij. www.sciencebasedtargets.org @sciencetargets

Oznake

Vse
Science based targets

Sorodna vsebina: