2022-09-01 Novice o proizvodih

Zakaj industrijski obrati potrebujejo sisteme ničelnega izpusta tekočin (ZLD)?

Industrijski procesi zahtevajo energijo, surovine in vodo. Pri teh procesih nastajajo izdelki, odpadki in odpadna voda. Strategije upravljanja vode, kot je ničelni izpust tekočin (Zero Liquid Discharge oz. ZLD), lahko zmanjšajo vnos sladke vode in stroške, zagotovijo dragocene stranske proizvode in skladnost z okoljskimi predpisi ter povečajo trajnost celotnega delovanja obrata.

Brez izpustov industrijske odpadne vode v okolje

Pri sistemih ZLD se odpadna voda očisti z recikliranjem in predela, nato pa se očiščena ponovno uporabi v industrijske namene. Izhlapevanje je ekonomičen in okoljsko varen način za zmanjšanje količine odpadne vode. Odpadno vodo je mogoče predelati v visokokakovostno reciklirano vodo za ponovno procesno uporabo ali koristno odvajanje.

S koncentriranjem odpadne vode, kolikor je to praktično za določeno uporabo, je mogoče zmanjšati količino odpadne vode. Zmanjšanje količine vode v odpadkih zmanjša stroške odstranjevanja, saj tako nastane najmanj trdnih odpadkov in največ očiščene vode za ponovno procesno uporabo. V nekaterih primerih se iz odpadkov pridobijo dragocene surovine in s tem povečajo prihodki obrata.

Kompaktnost, nižji stroški namestitve

Robustni in zanesljivi sistemi Alfa Laval ZLD so razstavljivi ploščni toplotni izmenjevalniki, ki so kompaktnejši od primerljivih cevnih toplotnih izmenjevalnikov z enako zmogljivostjo. To pomeni zelo visoko razmerje med površino in prostornino ter nižje skupne stroške namestitve zaradi manjših temeljev, manjše stavbe in manjših stroškov namestitve na kraju samem. Krajši je tudi čas do vzpostavitve delovanja tega modularnega sistema.

Daljši čas delovanja in manj čiščenja

Vzdrževanje čistosti toplotnih izmenjevalnikov je ključnega pomena za splošno učinkovitost sistema ZLD in povečuje čas delovanja med posameznimi čiščenji. Sistem Alfa Laval ZLD enakomerno zagotavlja visoko hitrost in turbulenco na vseh površinah za prenos toplote. Zaradi samočistilnega učinka neraztopljene trdne snovi krožijo in se ne nabirajo na površinah plošč. Pomaga tudi ohranjati viskoznost tekočin, ki izkazujejo strižno odvisno upadanje viskoznosti, kar zmanjšuje stroške energije za črpanje.

Preprosto čiščenje: prožnost, prilagodljivost in dostopnost 

Sistemi ZLD se običajno močno obraščajo in zahtevajo redno mehansko čiščenje. Razstavljivi toplotni izmenjevalniki Alfa Laval omogočajo enostaven dostop do vseh površin toplotnega izmenjevalnika za čiščenje in pregled. Zmogljivost je mogoče prilagajati tudi po namestitvi s preprostim dodajanjem ali odstranjevanjem plošč. Konfiguracijo plošč je mogoče spremeniti, če se izkaže, da so procesne tekočine drugačne, kot je bilo predvideno v prvotni zasnovi. Plošče in tesnila so lahko izdelani iz različnih materialov, ki so primerni za posamezno aplikacijo. Prožni in prilagodljivi sistemi ZLD podjetja Alfa Laval se lažje čistijo kot cevni toplotni izmenjevalniki, kar poveča čas delovanja in skupno zmogljivost.

Zmanjšajte tveganja z veliko ugotovitvami iz malo podatkov

Alfa Laval ponuja tri stopnje analiz in testiranj za lažjo določitev značilnosti in izzivov vašega sistema ZLD. Podjetje vam lahko pomaga analizirati vašo odpadno vodo in z računalniškim modeliranjem predvideti izkoristek uparjalnika, višino vrelišča in možnost obraščanja v vašem obratu. Izkoristite možnost laboratorijskega testiranja za potrditev fizikalnih lastnosti, kot so gostota, viskoznost, višina vrelišča, kakovost kondenzata in izkoristek uparjalnika. Lahko pa izvedete pilotne preskuse za oceno meril učinkovitosti uparjalnika, kot sta obraščanje toplotnega izmenjevalnika in čas delovanja med posameznimi cikli čiščenja. Ustrezno razumevanje sestave in fizikalnih lastnosti odpadne vode je ključno za izbiro in konfiguracijo prave tehnologije čiščenja.

Oznake

Vse

Sorodna vsebina: