Globalni proizvajalci cinka se soočajo z izzivi, kot so omejena oskrba, nihanje cen in vedno višji stroški. Vendar povpraševanje po cinku še vedno ostaja nespremenjeno na področjih galvanizacije jekla, proizvodnje medenine, premazov za druge kovine, barv in temeljnih premazov kot tudi na mnogih novih področjih. Za uspešno proizvodnjo je potrebna zanesljiva, z viri gospodarna oprema, ki ne zahteva veliko vzdrževanja in ki zniža stroške ter poveča donos.

Na tekočem s predelavo cinka

Za vse postopke, od praženja, sintranja, ulivanja do izluževanja, prečiščevanja, pridobivanja z elektrolizo, taljenja in ulivanja, je za skrčenje koncentratov cinkovega sulfida na kovinski cink potrebno strokovno znanje. S pametno ponovno uporabo ogromnih količin toplote, ki je značilna za te postopke, je mogoče neposredno izboljšati končni finančni rezultat. S pomočjo tehnologij za odstranjevanje vode in separacijo pa je mogoče pridobiti dragocene stranske produkte, zmanjšati odpadne tokove ter vpliv na okolje. Alfa Laval ima procesno znanje in izkušnje ter širok nabor opreme in storitev, s katerimi lahko proizvajalcem cinka pomaga znižati stroške in povečati donos.

Veliki prihranki s prenosom toplote

Energijska učinkovitost pomembno prispeva k dobičkonosnosti predelave cinka. Z zagotovitvijo največje možne učinkovitosti prenosa toplote v vseh postopkih lahko proizvajalci cinka ne le prihranijo pri energijskih stroških, ampak tudi izboljšajo produktivnost.

Tako na primer uvedba spiralnih toplotnih izmenjevalnikov Alfa Laval v postopke kislinskega izluževanja omogoča pametno ponovno uporabo toplote iz obogatene kisline za predogrevanje revne kisline v tokovih postopkov za solventno ekstrakcijo. 

Naši razstavljivi toplotni izmenjevalniki s tesnili zajamejo toploto iz izrabljenega elektrolita in jo uporabijo za predogrevanje močnega elektrolita pred elektroliznim pridobivanjem. Tesnila so zasnovana za uporabo v agresivnih okoljih, kar omogoča obratovanje brez puščanja in dolgo življenjsko dobo.

Toplotni izmenjevalniki Alfa Laval s pametnimi, prostorsko varčnimi zasnovami, ki ne zahtevajo veliko vzdrževanja, zagotavljajo veliko turbulenco ter nadzor hitrosti, s čimer se maksimalno zmanjša potrebo po čiščenju in maksimalno poveča prihranke energije.

Optimiziranje učinkovitosti separacije

Ne glede na to, ali se jih uporablja za solventno ekstrakcijo, elektrolizno pridobivanje, odstranjevanje vode, ponovno pridobivanje vmesnih produktov ali separacijske postopke, so dekanterji in separatorji Alfa Laval zanesljivi, odporni in primerni za zapletene postopke separacije trdne snovi-tekočina ali trdne snovi-tekočina-tekočina, ki se uporabljajo v proizvodnji cinka.

Zaradi izredno učinkovitega obratovanja, robustne zasnove in posledično izredno čiste proizvodnje so separacijske rešitve Alfa Laval sestavni del skoraj vseh postopkov pri pridobivanju mineralnih surovin. Zato se proizvajalci cinka po vsem svetu zanašajo na družbo Alfa Laval, da jim pomaga pri maksimalnem povečanju produktivnosti in povečanju donosa.