Proizvodnja jekla

Pri vseh postopkih izdelave jekla, vse od sintranja in postopkov v plavžih in martinovkah do prečiščevanja vročih kovin, se sproščajo velike količine toplote in emisij. Izdelovalci jekla, ki želijo znižati skupne stroške obratovanja in zmanjšati vpliv na okolje, se lahko obrnejo na Alfa Laval. Tehnologije družbe Alfa Laval za prenos toplote, separacijo in ravnanje s tekočinami optimizirajo postopke ter izboljšajo končni finančni rezultat.

Steelmaking 640x360

Večanje učinkovitosti izdelave jekla

Alfa Laval ponuja različne rešitve, kot so zračni in ploščni toplotni izmenjevalniki ter centrifugalni dekanterji. S tem je mogoče izboljšati končni finančni rezultat na podlagi učinkovitega odvajanja odvečne toplote ter pametnega ravnanja s predelanim muljem. 

Toploto se običajno zmanjša tako, da se procesno vodo da ponovno v obtok v sekundarnem sistemu za hlajenje. Ne glede na to, kateri sistem hlajenja uporabljate, Alfa Laval ponuja širok nabor rešitev s toplotnimi izmenjevalniki.

Pri vseh dejavnostih izdelave jekla nastajajo velike formacije plinov, ki jih je treba očistiti v velikih čistilcih. Z uporabo sodobne dekanterske tehnologije je nastali mulj, iz katerega je bila odstranjena voda, mogoče reciklirati nazaj v proces ter tako izboljšati končni finančni rezultat. 

Recikliranje prahu in mulja 

Dekanterske centrifuge se široko uporabljajo za delo s prahom iz plavžev, martinovk, obratov za sintranje ter drugih postopkov s staljeno kovino. Z odstranitvijo vode iz mokrih zmesi po čiščenju ter rekuperacijo in reciklažo trdnih delcev je mogoče ustvariti dodatne prihodke. Poleg tega se je z uporabo dekanterja, s katerim prihranite tudi prostor, mogoče izogniti prašnemu delovnemu okolju ter tako zagotoviti varnejše in bolj zdrave delovne pogoje.

Zaprti krožni sistemi za hlajenje

Dobro zasnovani hladilni sistemi so bistvenega pomena, saj se v plavžih, martinovkah in pečeh z električnim oblokom, v obratih za neposredno redukcijo ter strojih za neprekinjeno litje odvijajo zapleteni postopki in obratovalni pogoji.  

V zaprtem krožnem hladilnem sistemu se visokokakovostno vodo ohladi v sekundarnem hladilnem sistemu, ki obsega ploščne toplotne izmenjevalnike, ki jih hladi morska voda, rečna voda ali voda iz bližnjega hladilnega stolpa, kar:

    • zmanjša potrebo po vzdrževanju zaradi uporabe ploščnih toplotnih izmenjevalnikov Alfa Laval, ki jih je mogoče preprosto vzdrževati; 
    • zniža stroške črpanja, saj morajo črpalke premagati le statično višino procesne opreme namesto celotnega hladilnega stolpa.