Koksaški plin

Koksni plin je obilen stranski produkt pretvarjanja premoga v koks. Uporablja se pri proizvodnji jekla. Vendar je zaradi nečistoč, ki jih vsebuje, neprimeren za uporabo kot gorivo ali surovina. Za znižanje stroškov, boljši donos in predelavo plina na okoljsko odgovoren način Alfa Laval zagotavlja izredno učinkovite rešitve za rafiniranje – od primarnega hlajenja plina do predelave lahkega olja.

Coke-oven-gas-640x360

cog-shutterstock_345242633-960.jpg

Na tekočem s predelavo koksnega plina

Za predelavo surovega koksnega plina v rafinirano gorivo s pomočjo okoljsko najbolj prijaznih in ekonomskih metod so potrebni energijsko učinkoviti postopki za zmanjšanje emisij in čim večje zmanjšanje onesnaževal v odpadnih vodah. Alfa Laval  ponuja pametne rešitve, ki omogočajo ravno to.

Z ohlajanjem surovega koksnega plina se omogoči ponovno pridobivanje stranskih produktov, kot so katran, naftalen, benzen, amonijak in vodikov sulfid, iz toka kondenzata in toka plina, ki nastane po hitrem ohlajanju. Dandanes je mnogo teh stranskih produktov dejansko ceneje proizvajati s pomočjo drugih tehnologij. Zato se sodobni obrati za stranske produkte koksa osredotočajo predvsem na predelavo plina, ki je toliko zadostna, da ga je mogoče uporabljati kot čisto, okolju prijazno gorivo.

Primarno hlajenje

Bodisi uporabljate odprt bodisi zaprt primarni sistem hlajenja, Alfa Laval ima izredno učinkovito opremo, ki je prava za to nalogo. Pri sistemih neposrednega primarnega hlajenja spiralni toplotni izmenjevalniki Alfa Laval z lahkoto očistijo umazano vodo za hlajenje. Zasnova spiralnega izmenjevalnika z enim kanalom omogoča, da se enota očisti sama, kar zagotavlja učinkovito in zanesljivo delovanje. 

Za posredno primarno hlajenje vodoravnih cevnih oplaščenih toplotnih izmenjevalnikov Alfa Laval ponuja razstavljive ploščne toplotne izmenjevalnike v zaprtem krožnem sistemu za hlajenje. Tako je procesna oprema stran od toka za hlajenje in zagotavlja največjo možno učinkovitost.

Odstranjevanje katrana in lužine

Ekstrakcija visokokakovostnega destilata katrana kot stranskega produkta iz postopkov s koksnim plinom je lahko odličen vir dodatnega prihodka. S trofazno zasnovo dekanterskih centrifug Alfa Laval se z največjo možno učinkovitostjo odstrani trdne delce in amoniakalno vodo, ki jih vsebuje surovi katran.

Odstranjevanje amonijaka in žvepla

Zaradi izredno korozivnih lastnosti amonijaka in vodikovega sulfida je njuno odstranjevanje pomembna prednostna naloga v obratih za koksni plin. Alfa Laval ne glede na konfiguracijo vaše procesne linije ponuja izredno učinkovite rešitve za odstranjevanje teh sestavin.

Alfa Laval Compabloc in spiralni toplotni izmenjevalniki Alfa Laval zagotavljajo veliko boljšo toplotno učinkovitost kot tradicionalne tehnologije cevnih oplaščenih enot ter so dovolj odporni, da so primerni za obvladovanje korozivnosti in mašenja v postopkih predelave koksnega plina. 

Odstranjevanje lahkega olja

Lahko olje ali solarno olje je mešanica kemikalij, ki obsega predvsem benzen, toluen in ksilen. Lahko olje se odstrani iz koksnega plina v čistilcu, preden se ga odstrani s pomočjo pare. Za izredno kompakten sistem čistilca in odstranjevalca so najboljša izbira toplotni izmenjevalniki Alfa Laval Compabloc. Ti zagotavljajo toplotno učinkovitost, ki z lahkoto prekosi tradicionalne cevne oplaščene enote. Kompaktna zasnova in učinkovit prenos toplote zagotavljata prostorsko varčnost, nižje stroške namestitve ter manjšo porabo pare.

Customer stories

JSW Steel, India

The performance of JSW Steel’s existing, low-cost spiral heat exchangers in its Bellary Coke plant was deteriorating due to fouling, and the units could not be opened for cleaning. The problem was solved by exchanging them for Alfa Laval spiral heat exchangers. The new heat exchangers can be opened and service personnel have full access to all channels during cleaning. In addition the new units have a 35% smaller heat transfer area resulting in low CAPEX.

Major coke producer, Poland

Having suffered from low efficiency and high maintenance costs, one of Poland’s largest coke producers substituted their existing DBO cooling system for six Alfa Laval spiral heat exchangers. The company was very satisfied with the results, and as a second step it modernized the entire benzol recovery plant with the help of engineering company Koksoprojekt. The new system comprises seven Compabloc BO steam heaters, three Compabloc BTX condensers and four spiral heat exchanger DBO/BO interchangers.

Anshan Steel, China

Anshan Steel cleans its coal tar using three Alfa Laval P2-320 decanter centrifuges with a total cleaning capacity of 8-9 tonnes per hour. The cleaned coal tar contains less than 0.3% particles (>100 μm) and the water content is reduced from 5-6% in the feed to less than 2% in the finished product.