Obdelava blata čistilnih naprav

Vse čistilne naprave proizvajajo odpadno blato. Večina velikih čistilnih naprav namesti posebno predelovalno opremo, da znižajo stroške (in vplive na okolje), povezane s prevozom in odstranjevanjem tega blata. Alfa Laval je dobavitelj velikega izbora sistemov za obdelavo blata iz čistilnih naprav.

Sludge treatment 640x360

Tehnologije za obdelavo blata Alfa Laval

Zgoščevalci, ki se običajno uporabljajo za zgoščevanje pred odstranitvijo vode, zmanjšajo količino blata tudi do 90 % in vam tako omogočijo, da znižate splošne stroške obratovanja. Portfelj družbe Alfa Laval vključuje bobenske zgoščevalce ALDRUM, tračne zgoščevalce AS-H in dekanter centrifuge ALDEC G2 in G3 za zgoščevanje blata.

S separacijo vsebnosti relativno težkih tekočin iz blata z uporabo opreme za odstranjevanje vode Alfa Laval lahko znižate svoje stroške sušenja, prevoza in odstranjevanja ter omejite vplive na okolje.

Velik izbor opreme Alfa Laval obsega vse običajno uporabljane tehnologije za odstranjevanje vode: dekanter centrifuge ALDEC G2 in G3, tračne filtre AS-H, ploščne stiskalnice AS-H in polžaste stiskalnice.

Smo tudi dobavitelj avtomatskih nadzornih sistemov, ki vam omogočajo upravljanje naprav za zgoščanje in odstranjevanje vode z največjo možno zmogljivostjo, 24 ur na dan in z minimalno potrebo po nadzorovanju.

Prednosti in ugodnosti

Tehnologije Alfa Laval za obdelavo blata iz čistilnih naprav vam zagotavljajo prednosti in koristi, ki obsegajo:

  • največjo suhost blata, s čimer se čim bolj zmanjša stroške odstranjevanja,
  • minimalno količino vonjav, kar je dobro za tiste, ki živijo in delajo v bližini,
  • kompaktne zasnove, ki zavzamejo manj dragocenega prostora ter omogočajo večjo svobodo pri urejanju postavitev opreme,
  • nadzor obratovanja s programirljivo logično napravo (PLC), ki izboljša učinkovitost in zmanjša potrebo po delovni sili,
  • nizke stroške energije ter manjši vpliv na okolje, s čimer se izboljša splošen okoljski profil obrata.