Obdelava blata čistilnih naprav

Vsebnost tekočine v blatu iz postopkov čiščenja komunalne in industrijske odpadne vode ter obdelave odpadkov iz drugih postopkov ima velik vpliv na stroške odstranjevanja. Alfa Laval je dobavitelj opreme, ki pokriva celoten proces obdelave blata, vključno z zgoščevanjem, odstranitvijo vode, ogrevanjem, hlajenjem, rekuperacijo toplote, razkrojem in pasterizacijo, pa tudi napredne nadzorne sisteme za optimizacijo obratovanja obrata, ki zmanjšujejo potrebo po delovni sili.

Sludge treatment 640x360

Zgoščevanje in odstranjevanje vode – zmanjšajte količino odpadkov za odstranitev kar do 90 %

Zgoščevanje in odstranjevanje vode v blatu na lokaciji je osnovni del vseh trenutnih možnosti čiščenja odpadnih voda, s katerimi je mogoče bistveno zmanjšati količino blata. To ima ogromen učinek na stroške prevoza, odstranjevanje odplak, hranjenje in sušenje. Zelo pomembno je, da se blato uporabi kot surovina za gnilišče za proizvodnjo bioplina, toplotne procese in kompostiranje. Da zadovolji vsako potrebo, Alfa Laval ponuja celoten izbor robustnih, dobro preverjenih tehnologij, ki učinkovito ločujejo tekočinske faze ter dosegajo visoko stopnjo vsebnosti suhih trdih delcev.

Mehansko zgoščevanje blata iz primarnih ali sekundarnih bistrilnikov je nadomestilo gravitacijske bazene kot industrijska norma pred gnitjem ali odstranitvijo vode. Zasnova vseh zgoščevalcev blata Alfa Laval je zaprta in ima nizke zahteve glede vzdrževanja in obvladovanja vonja. Na voljo so:

  • dekanterji ALDEC G2 in ALDEC G3 za centrifugalno separacijo z visoko kapaciteto in zelo suho pogačo,
  • bobenska zgoščevalca ALDRUM in ALDRUM G3, ki sta rotacijska bobenska filtra za zelo nežno zgoščevanje blata z majhno do srednje veliko kapaciteto,
  • gravitacijski tračni zgoščevalci AS-H z integriranim mešanjem polimerov za majhne do srednje velike kapacitete.

Za učinkovito odstranjevanje vode iz blata ter separacijo tekočin in produktov iz drugih tokov odpadkov imate na izbiro več različnih tehnologij Alfa Laval – odvisno od želene stopnje vsebnosti suhih trdih delcev, razpoložljivega prostora in drugih zahtev.

  • Tračni filtri AS-H za velike količine in nakladanje trdih delcev z nizko porabo polimerov in električne energije. Model G3 opravlja zgoščanje in odstranjevanje vode in ima do 5-kratno kapaciteto z enakim tlorisom kot običajni tračni filtri.
  • Dekanterji ALDEC G2 in G3 za centrifugalno separacijo z zelo velikimi zmogljivostmi in majhnim tlorisom ter nizko porabo energije
  • Ploščne stiskalnice AS-H so primerne za odstranjevanje vode iz manjših serij, pri katerih morajo biti trdi delci v pogači izredno suhi (do 40 %) in kjer je potreben več kot 99-odstoten zajem trdih delcev.
  • Polžasta stiskalnica za manjše obrate za odstranjevanje vode, kjer so glavne prednostne zahteve izredno nizka poraba energije ter omejen hrup in nadzorovanje postopka.

Nekatere od teh izdelkov je mogoče uporabiti tudi za odstranjevanje vode iz blata in odlagališč mulja ter za čiščenje ribnikov in poglabljanje dna.

Toplotna obdelava blata – bližnjica do prihrankov, rekuperacije toplote, komposta razreda A in bioplina

S predhodnim ogrevanjem blata s čistilnih naprav je z uporabo spiralnih toplotnih izmenjevalnikov in toplotnih izmenjevalnikov »cev v cevi« Alfa Laval pred odstranjevanjem vode prav tako mogoče znižati stroške ter omogočiti priložnost za rekuperacijo toplote.

Našo termalno opremo je mogoče uporabljati tudi za razkroj blata za proizvodnjo bioplina ter za hidrolizo in pasterizacijo blata, da se zagotovi skladnost tudi z najstrožjo okoljsko zakonodajo ter pridobi blato kakovosti A ali B, ki je primerno za ponovno uporabo kot kompost ali gnojilo. Za nekatere vrste industrijskih odpadkov, npr. farmacevtske, je pasterizacija blata iz čistilnih naprav obvezna.
Spiralne toplotne izmenjevalnike je mogoče uporabiti tudi za ohlajanje končnih odplak za rekuperacijo toplote in v primeru, da se jih bo izpustilo v morje, reko ali potok, da se zaščiti biologijo vodnega telesa.