Obdelava industrijskih odpadkov

Lastnosti industrijskih odpadnih voda so lahko zelo različne glede na vrsto industrije in lokalne navade. V mnogo primerih jih obrati za čiščenje komunalnih odpadnih voda ne sprejemajo, zato je potrebno predhodno čiščenje ali celotno čiščenje na lokaciji. Alfa Laval ponuja več kompaktnih tehnologij za čiščenje odpadnih voda, ki so preproste za uporabo in proizvajajo čiste odplake, in to bodisi za izpust bodisi za nadaljnje čiščenje z namenom ponovne uporabe vode.

industry 640x360

Čiščenje industrijskih odpadnih voda na lokaciji – neizkoriščen vodni vir

Tehnologije Alfa Laval za biološko čiščenje industrijskih odpadnih voda so idealne za odstranjevanje hranilnih in organskih snovi, maščob, olj, masti ter drugih nezaželenih snovi in mikrodelcev. So izredno učinkovite, prilagodljive in imajo majhen tloris – vsi koraki pa potekajo v istem tanku.

Kjer se pritok in organske obremenitve razlikujejo ter so zahteve glede odplak stroge, je sekvenčni šaržni reaktor Alfa Laval AS-H SBR z našim patentiranim plavajočim dekanterjem dobra izbira za sekundarno biološko čiščenje. Združite ga lahko s filtrom delcev Alfa Laval AS-H Iso-Disc® Cloth Media Filter za terciarno čiščenje, da dobite vodne odplake ustrezne kakovosti za ponovno uporabo (5–10 µm) in manj kot 5 mg/l suspendiranih trdih delcev ter manj kot 10 mg/l biološke potrebe po kisiku (BOD) pri hitrosti 10–15 m3/h/m2.

Lahko pa namestite sistem »vse v enem«, tj. membranski bioreaktor Alfa Laval MBR, ki združuje sekundarno in terciarno čiščenje odpadnih voda ter zagotavlja boljšo kakovost odplak (efektivna filtracija v blatu do 0,01 µm), ki so primerne za ponovno uporabo. Suspendirane trde delce zmanjša na manj kot 1 mg/l, biološko potrebo po kisiku (BOD) na manj kot 5 mg/l ter obdela 5–40 l/h/m2 filtracijske površine. Gravitacijsko gnana ter energijsko učinkovita zasnova brez črpalke s kompaktnimi moduli za membransko filtracijo (MFM) temelji na tehnologiji perforiranih membran, ki je patentirana na napi. Membranski bioreaktor v primerjavi z drugimi rešitvami omogoča boljšo varnost, preprostost upravljanja ter nizke stroške obratovanja in vzdrževanja.

Za nekatere vrste industrijskih odpadnih voda, npr. petrokemijo, kemikalije in farmacevtske izdelke, sta uparjanje anaerobnih odplak ter kristalizacija slanih odplak s sistemi Alfa Laval AlfaVap in WideGap dobra rešitev. 

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreation lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and AS-H Iso-Disc filtration systems can even be used as potable water if a final polishing step e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.