Dovod vode

Da se zagotovi dovod sladke vode v vaš proces, so lahko potrebne različne vrste obdelave. Pri nekaterih od njih nastane tudi tok odpadkov. Alfa Laval ponuja številne rešitve za to, da se boste s tem lahko spoprijeli učinkovito in trajnostno. To so na primer voda za hladilne stolpe, priprava tehnološke vode in obdelava odpadkov iz reverzne osmoze.

Water-intake Cooling-towers 640x360

Naše rešitve za dovod vode in obdelavo odpadkov so med drugim:

  • priprava vode za hladilni stolp: pri uporabi površinske vode iz rek, jezer itd. je filter delcev Alfa AS-H Iso-Disc Cloth Media Filter idealen za poliranje površinske vode z odstranitvijo delcev za končno kakovost vode na 5–10 µm. Obdela lahko največ 10–15 m3/h/m2 filtracijske površine;
  • obdelava odpadkov iz procesov reverzne osmoze: dekanterje in uparjalne sisteme Alfa Laval ALDEC G2 in G3 je mogoče uporabiti za separacijo ali koncentracijo odpadkov, da se zmanjša količina odpadkov za odstranjevanje.