Zaščita hladilnih agregatov

Onesnaženje ogroža zmogljivost hladilnega aparata, saj je kondenzator občutljiv za številne s tem povezane težave. Alfa Laval je našel nove načine, kako zagotoviti zaščito hladilnega agregata z vgradnjo učinkovitega toplotnega izmenjevalnika v ekonomične in okolju prijazne rešitve na osnovi prostega hlajenja.

Chiller-protection 640x360

Onesnaženje poslabša učinkovitost

V onesnaženem delovnem okolju je večje tveganje, da se hladilni agregat izklopi zaradi poslabšanja učinkovitosti kondenzatorja. Ker je slednji zelo občutljiv za napade jedkih kloridov, nečistoč zaradi mašenja ter bioloških aktivnosti v vodi, je treba zagotoviti stroškovno učinkovito zaščito hladilnih agregatov. 

Vloga prostega hlajenja pri ščitenju hladilnih agregatov

Razstavljive ploščne toplotne izmenjevalnike Alfa Laval je mogoče uporabiti za ekonomično in izredno učinkovito zaščito kondenzatorja za hladilne agregate. V kombinaciji s hladilnim stolpom ali virom prostega hlajenja, kot je reka ali jezero, naši ploščni toplotni izmenjevalniki ustvarijo neposreden sistem za zaščito hladilnega agregata. V primerjavi z neposrednim sistemom, kjer je vir hlajenja neposredno povezan s hladilnim agregatom, je mogoče s to rešitvijo odstraniti težave, povezane z onesnaženjem, ter posledično povečati zanesljivost kondenzatorja ter znižati stroške vzdrževanja.

Gonilo napredka v HVAC-u

Alfa Laval 360° Servisni portfel

 

Ohranite vašo opremo v vrhunski delovni kondiciji. Alfa Laval vam nudi celoten portfel servisnih storitev katere so zato potrebne.

Kontaktirajte nas, da bi izvedeli več o kako razširiti perfomanse vaših proizvodov.

 

Najden ni noben rezultat. Poskusi znova