Predelava semenskega olja

Alfa Laval obratom za predelavo semenskega olja po vsem svetu zagotavlja celovit izbor opreme za prenos toplote. Z najučinkovitejšo uporabo toplotne energije lahko zmanjšate obratovalne stroške. S tem se izboljša tudi okoljski profil vseh dejavnosti za predelavo semenskega olja, saj se zmanjšajo tudi neposredne emisije in posredni ekvivalenti CO2.

Seed oil processing

Jasno razmišljanje

Predelava semenskega olja za komercialne namene običajno obsega kemično ali fizično rafiniranje.

Vse maščobe in olje vsebujejo gumi ali gumiju podobno snov. Mogoče jih je odstraniti, saj običajno ustvarjajo težavne emulzije, ki povzročajo precejšnjo izgubo olja.

Prednost tehnologije SoftColumn

Obrati za predelovanje semenskega olja vedno bolj kažejo zanimanje za prelomno tehnologijo Alfa Laval SoftColumn za nenehno dezodoriziranje. Slednje uporablja patentirano, prelomno tehnologijo nanašanja tanke plasti za odstranjevanje hlapljivih snovi, ki vplivajo na okus, vonj in stabilnost užitnih olj.

Te snovi imajo višji parni tlak kot samo olje. Oprema SoftColumn je tako sposobna odstraniti te nečistoč pri nižjih temperaturah ter z manj pare kot katera koli druga trenutno razpoložljiva tehnologija.