Predelava maščob in olja za biogoriva

Le približno dve tretjini proizvedenih maščob in olj na svetu sta užitni za ljudi ali primerni kot krma za živali. Preostale je mogoče uporabiti bodisi neposredno za proizvodnjo energije s sežiganjem bodisi kot surovino za biogoriva in oleokemikalije. V nekaterih primerih se takšna goriva dojemajo kot koristna alternativa fosilnim gorivom.

Processing of fats and oils in biofuel production

Izpolnjevanje individualnih zahtev

Tehnologije Alfa Laval pomagajo okrepiti komercialno vitalnost predelave ustreznih maščob in olj v različne vrste biogoriv.

Linije za predobdelavo Alfa Laval je mogoče nastaviti tudi tako, da so primerne za predelavo tako surovin za jedilno olje kot sestavin biogoriv. Obstajajo štirje alternativni postopki predobdelave:

  • parna destilacija,
  • alkalna nevtralizacija za odstranjevanje prostih maščobnih kislin,
  • encimska degumacija v primerih, ko odstranjevanje ni potrebno,
  • napredna obdelava z glicerolom (AGT).

Ponujamo natančno takšne naprave in opremo, ki so potrebni za izvedbo posebnih postopkov posameznih strank in za njihove potrebe.

Biodizelski in oleokemični obrati na ključ

Predelovalne linije Alfa Laval so celotni sistemi na ključ za proizvodnjo biodizla, skladnega s standardom ASTM6751 ali EN14214, ki temelji na številnih raznolikih oljih rastlinskega ali živalskega izvora.

Vsestranski, modularni biodizelski obrati se zelo razširjeno uporabljajo za zamenjavo dizla kot goriva na osnovi fosilov. Postopke predobdelave je mogoče uporabljati tudi za zmanjševanje vsebnosti prostih maščobnih kislin (FFA) ter za proizvodnjo oleokemikalij.

Predobdelava z glicerolom (AGT)

Proizvajalci biodizla, kafilerije ter podjetja, ki zbirajo rabljeno kuhinjsko olje (UCO), lahko izkoristijo prednosti, ki jih ponujajo naprave za napredno obdelavo z glicerolom (AGT) za predobdelavo.

Ta stroškovno in energijsko učinkovit postopek AGT pretvori stranske produkte nižje vrednosti z visoko vsebnostjo prostih maščobnih kislin v čisto rastlinsko olje (SVO) z nizko vsebnostjo prostih maščobnih kislin, v težko kurilno olje (HFO) ali oleokemikalije.

Transesterifikacija

Alfa Laval je dobavitelj različnih vrst biodizelskih obratov, ki lahko uporabljajo užitne maščobe in olja ali poceni, neužitne osnovne surovine na osnovi maščob, olj in masti (FOG):

  • tehnologija transesterifikacije »deviškega olja« za nenehno pridelavo biodizla,
  • tehnologija »več surovin« za biodizelske serijske predelovalne linije.