Soproizvodnja toplote in elektrike

Soproizvodnja toplote in elektrike (CHP) je ena od najučinkovitejših metod izkoriščanja energije. Več kot 90 % le-te je mogoče usmeriti nazaj v učinkovito uporabo. Gre za stroškovno izredno učinkovito rešitev, ki ima mnogo koristi.

combined-heat-power 640x360

Od odpadne toplote do učinkovitega ogrevanja

Za uporabo na področju kogeneracije je družba Alfa Laval razvila celoten izbor toplotnih izmenjevalnikov, kot so zračni toplotni izmenjevalniki (AHE), razstavljivi ploščni toplotni izmenjevalniki (PHE) ter bakreno lotani ploščni toplotni izmenjevalniki (BHE), ki zagotavljajo energijsko najučinkovitejše rešitve. Znotraj svojega partnerstva vam ponujamo znanje, vire in inženirsko strokovnost ter zanesljive in dolgoročno aktualne rešitve, na katere se lahko zanesete povsod po svetu.

Alfa Laval v sistemih za soproizvodnjo toplote in električne energije

Alfa Laval zagotavlja komponente za učinkovito hlajenje v tipičnem sistemu za soproizvodnjo toplote in električne energije s plinskim motorjem na prisilni vžig.

Dislociran hladilnik/Suhi hladilec z dvojnim krogom

Alfa Laval zagotavlja poln izbor zračnih toplotnih izmenjevalnikov (AHE), ki so idealni kot dislocirani hladilniki v sistemu za proizvodnjo električne energije z dizelskim pogonom/sistemu za soproizvodnjo toplote in električne energije. Izdelki, izbrani za to nalogo, vsebujejo zračne toplotne izmenjevalnike v postavitvi, podobni mizam, ali tipa V. 

Vodni plašč

Hlajenje vodenga plašča

Alfa Laval za hlajenje vodnega plašča visokotemperaturnega (HT) krogotoka ponuja razstavljive ploščne toplotne izmenjevalnike (PHE), lotane ploščne toplotne izmenjevalnike (BHE) ter fuzijsko spojene ploščne toplotne izmenjevalnike (FHE). Ti toplotni izmenjevalniki učinkovito rekuperirajo toploto, nastalo v visokotemperaturnem krogotoku, in istočasno hladijo temperaturo krogotoka.  

Hlajenje mazalnega olja

Nizkotemperaturni krogotok (LT), imenovan tudi krogotok mazalnega olja, je mogoče učinkovito hladiti s polnim naborom ploščnih toplotnih izmenjevalnikov Alfa Laval, kar med drugim vključuje razstavljive ploščne toplotne izmenjevalnike (PHE), lotane ploščne toplotne izmenjevalnike (BHE) ter fuzijsko spojene ploščne toplotne izmenjevalnike (FHE). Ti toplotni izmenjevalniki učinkovito rekuperirajo toploto, nastalo v nizkotemperaturnem krogotoku, in istočasno hladijo temperaturo krogotoka.