Koncentriranje sončne energije

Proizvodnja energije, ki je resnično obnovljiva, čista in omogoča razpošiljanje, je dobro napotilo za prihodnost. Koncentrirana sončna energija (CSP) v povezavi s hranilnikom toplote lahko pomaga pri zagotavljanju oskrbe z energijo v prihodnosti kot tudi oskrbe s sladko vodo in toploto za drugačno uporabo, kot je proizvodnja hrane velikega obsega. Alfa Laval ponuja najsodobnejše tehnologije, ki so ključne za oskrbovanje s sončno energijo, sladko vodo in toploto.

concentrated solar power 640x360

Svetla prihodnost s sončno energijo

Sonce je največji vir energije na Zemlji, vendar še vedno v veliki meri ostaja neizkoriščen za proizvodnjo električne energije. Sedaj so v teku mednarodna prizadevanja za izkoriščanje sončne energije na industrijski ravni. Zagnanih je bilo več obratov koncentrirane sončne energije (še posebej v Španiji), ki so potrdili izvedljivost sončnih toplotnih elektrarn. 

V mnogih od teh elektrarn s koncentrirano sončno energijo so nameščeni oprema, moduli in sistemi Alfa Laval-a, ki pomagajo pri proizvodnji sončne toplotne električne energije. 

Rešitve Alfa Laval za elektrarne s koncentrirano sončno energijo

Hranilnik toplote:

 • izredno kompaktni olje/slana voda toplotni izmenjevalniki. 

Parni proces: 

 • turbinski kondenzatorji
 • predgrelniki napajalne vode

Pomožno hlajenje:

 • zračni hladilec z vodno hlajeno površino izmenjevalnika, ki uporablja tokove umazane vode, kot sta povratna voda iz reverzne osmoze, hladilnega stolpa ali parnega krogotoka ter odpadna voda iz lokalnih komunal;
 • hibridna rešitev za hlajenje v primeru združitve s suhimi hladilci Alfa Laval.

Sončno razsoljevanje:

 • multiefektivni ploščni uparjalniki, ki proizvajajo kakovostno napajalno vodo za kotel.

Napajalni podporni sistemi:

 •  hladilci olja, moduli za obdelavo olja, pomožni kotli.

Čiščenje odpadnih voda:

 • dekanterji in toplotni izmenjevalniki

Benefits

 • Most advanced thermal storage solutions on the market
 • From water-use minimization to water making
 • Comprehensive water management for arid areas
 • Remote towns can get their power and their water from a local CSP plant

Process overview - molten salt tower CSP

 1. Steam-salt heat exchanger for steam tower thermal storage
 2. Steam generator for molten salt tower
 3. Water makers  for boilers and for cleaning mirrors
 4. Power block

Process overview - hot oil trough CSP

 1. Oil-salt heat exchanger for parabolic thermal storage
 2. Ullage system on thermal oil circuit
 3. Condenser cooling & desalination
 4. Power block