Turbinski otok

Za uspešno pretvorbo toplotne energije v elektriko so potrebni varni, zanesljivi in učinkoviti sistemi turbinskega otoka. Hkrati je bistvenega pomena, da se zagotovi varnost, učinkovito pretvorbo in regulativno skladnost, ob tem pa tudi maksimalno proizvodnjo. Alfa Laval ima obsežno strokovno znanje in izkušnje ter širok nabor opreme in storitev, ki pomagajo povečati varnost, učinkovitost in podaljšati čas razpoložljivosti za delovanje elektrarne.

Turbine-island 640x360

Optimizacija postopkov za turbinske otoke

Lastniki jedrskih elektrarn se pri pretvarjanju toplotne energije v elektriko soočajo s številnimi izzivi – od razvijanja varnih, bolj učinkovitih in stroškovno učinkovitih postopkov do podaljševanja časa razpoložljivosti za obratovanje ter zniževanja stroškov.

Alfa Laval dobavlja širok nabor rešitev, ki so zasnovane za izboljšanje učinkovitosti sistemov za hlajenje, kondenzacijo, predogrevanje in čiščenje in se uporabljajo v parnem generatorju in turbini. Ponujamo vse vrste rešitev za bistvene postopke turbinskega otoka – od opreme in storitev za nizkotlačno kondenzacijo pare ter predogrevanje dovodne vode do opreme za hlajenje in čiščenje mazalnega olja, pri tem pa kot podpora služi portfelj servisnih storitev Alfa Laval 360° Service Portfolio, ki omogoča razširitev zmogljivosti opreme.

V nadaljevanju so navedena področja uporabe na turbinskem otoku, ki jih podpira Alfa Laval:

  • zaprti krožni sistemi vode za hlajenje
  • sistem za nadomestno vodo
  • suhi hladilci
  • sistem daljinskega ogrevanja
  • sistem hlajenja generatorja
  • sistemi za hlajenje in čiščenje turbinskega olja