Zmanjšanje emisij izpušnih plinov

Emisije žveplovih oksidov (SOx) so neposredno povezane z vsebnostjo žvepla v gorivu, vendar preusmeritev na gorivo z malo žvepla ali zemeljski plin ni vedno mogoča. Če ta goriva niso na voljo ali niso ekonomična, je treba SOx odstraniti iz izpušnih plinov z alkalnim čiščenjem.

Exhaust gas emission abatement 640x360

Izločevanje SOx s čiščenjem

 

Alfa Laval PureSOx je mokri čistilnik, ki učinkovito odstrani SOx iz izpušnih plinov, ki nastanejo v elektrarni. Poleg tega ulovi do 80 % delcev (PM).

 

PureSOx očisti izpušni plin bodisi z morsko bodisi s svežo vodo. Pri uporabi morske vode, ki je naravno alkalna, deluje v odprtem krogu, znotraj katerega se vodo zakonito izpusti nazaj v morje. Pri uporabi sveže vode se vodi za čiščenje doda alkalni aditiv ter se jo ponovno spravi v obtok v zaprtem krogu. Določena količina rabljene sveže vode se odvede iz sistema, dodatno novo svežo vodo pa se proizvede na krovu. Pred izpustom rabljene vode v morje se jo obdela z enoto za čiščenje vode, da postane skladna s kriteriji iz smernic Mednarodne pomorske organizacije (IMO). Separiran mulj se spelje v tank za mulj na krovu.

 

Mogoče so tudi hibridne konfiguracije z odprtim in zaprtim krogom pa tudi konfiguracije z več dovodi. Pri več dovodih se lahko en čistilnik PureSOx uporablja za več motorjev hkrati.