Proizvodnja toplote za proces

Področja uporabe soproizvodnje toplote in električne energije so najboljša priložnost za temeljit izkoristek rekuperacije toplote, saj lahko skupna učinkovitost obrata znaša do 90 % ali celo več. Zaradi manjše porabe goriva in manj emisij je obdobje, ki je potrebno, da se povrne naložba v te vrste sistemov s polno rekuperacijo toplote dimnih plinov, zelo kratko, pogosto se ga računa v mesecih namesto v letih.

HeatGeneration640x360 large

Para ali topla voda za uporabo v procesu

Alfa Laval Aalborg AV-6N je robusten in izredno učinkovit vodocevni kotel z razširjeno ogrevalno površino. Kompaktna in fleksibilna zasnova kotla, ki zagotavlja preprosto namestitev, je idealna za uporabo v soproizvodnji toplote in električne energije, saj omogoča kombiniranje različnih krogotokov za izkoriščanje rekuperacije toplote v enem samem ohišju. Rekuperacija toplote je lahko namenjena proizvodnji pare različnih ravni tlaka, ogrevanju vode ali obojemu.

Učinkovita proizvodnja pare

Kotel Alfa Laval Aalborg AV-6N je optimalna rešitev za polno rekuperacijo toplote. Zaradi izredno učinkovitega čiščenja med obratovanjem, ki poveča dolgoročno učinkovitost kotla do največje možne mere, je čas razpoložljivosti obrata daljši, saj je motorje treba zaustaviti le malokrat. Standardna konfiguracija za paro uporablja naravno kroženje, kar poveča zanesljivost, varnost in energijsko učinkovitost.

Zanesljivo ogrevanje vode

Odvisno od področja uporabe je enote Alfa Laval Aalborg AV-6N/AV-6H (navpična/vodoravna postavitev) ali enote Alfa Laval Aalborg HW za rekuperacijo odpadne toplote dimnih plinov mogoče uporabljati za ogrevanje tople vode z odpadno toploto.
Kotel Alfa Laval Aalborg AV-6H je zasnovan za ogrevanje vode tam, kjer sta potrebni kompaktna zasnova in majhna teža, zaradi česar je idealen za namestitev nad motorjem, v 2. nadstropju napajališča.