Alfa Laval - Proizvodnja sladke vode

Proizvodnja sladke vode

Veliko naprav za proizvodnjo električne energije je postavljenih na mestih, kjer je na dosegu morska voda, zaradi česar je vakuumska destilacija privlačna alternativa za proizvodnjo sveže vode. Generatorji sveže vode Alfa Laval proizvajajo visokokakovostno svežo vodo, ki jo je mogoče uporabljati tako za tehnične namene kot za nadaljnjo prodajo.

Freshwater generation

Svež napredek

Alfa Laval je bila prva družba, ki je razvila kompaktno in stroškovno učinkovito proizvodnjo sveže vode iz morske vode. Pred več kot 50 leti smo predstavili termično gnane generatorje sladke vode s tehnologijo dvojnih paketov plošč. Ti niso bili le manjši kot cevne oplaščene naprave, ampak so bili tudi manj občutljivi za prilagajanje velikosti.

Zdaj smo še nadalje razvili svoj multiefektivni koncept, ki omogoča vakuumsko destilacijo v enojnem paketu plošč. Naš revolucionarni generator sveže vode Alfa Laval AQUA Blue, ki ima vakuum v samem paketu plošč, vsebuje titanove plošče »3 v 1«, na katerih potekajo uparjanje, separacija in kondenzacija.

Energijske priložnosti

Velika prednost tehnologije plošč AQUA »3 v 1« je, da razpolovi potrebo po morski vodi. Tako je mogoče uporabiti manjše cevi in črpalke, kar pomeni manjšo začetno naložbo, preprostejšo namestitev ter manjšo porabo energije – posledično pa tudi manjše emisije CO2. Vendar pa energijska učinkovitost ni omejena le na generator sveže vode AQUA Blue.

Kjer so potrebne velike količine sveže vode, naš obrat za destilacijo z multiefektivnimi ploščami Alfa Laval MEP običajno porabi le 1,3–3,0 kWh/m3 zaradi optimizirane konfiguracije črpalke ter frekvenčno krmiljenega motorja na črpalki za morsko vodo. Tako AQUA Blue kot MEP omogočata najmanjšo možno parazitsko porabo energije.