Obdelava oljnih odpadkov

Oljni odpadki v elektrarnah obsegajo odpadna olja, ki nastanejo pri procesih z gorivom in mazili, pa tudi zaoljeno vodo, ki je običajno onesnažena tudi s kemikalijami in drugimi delci. S separacijo vode, olja in trdih delcev je mogoče zaščiti okolje ter povrniti izgube goriva.

Oily waste treatment 640x360

Izsuševanje tokov oljnih odpadkov

Večji del oljnih odpadkov obsega voda. Obstaja voda, ki je onesnažena z olji in jo je treba očistiti do določenih mejnih vrednosti, preden se jo izpusti v okolje. Ampak tudi odpadna olja iz separatorjev in filtrov vsebujejo skoraj 50 % vode. Centrifugalna separacija je edini način za učinkovito predelavo teh oljnih odpadkov. S sistemom Alfa Laval PureDry je mogoče iz odpadnega olja iztisniti vsako kapljico vode. Separirano vodo je kot vsako drugo zaoljeno vodo nato mogoče očistiti s sistemom Alfa Laval PureBilge tako, da vsebuje manj kot 5 ppm olja.

Prihranek goriva in denarja

Voda ni edino, kar lahko PureDry ekstrahira iz odpadnega olja. Kadar se v dizelskih obratih uporablja ločene tanke za odpadno gorivo in odpadno mazalno olje, lahko reciklira kakovostno olje za ponovno uporabo kot gorivo – običajno 1–2 % prvotne porabljene količine. Denar je mogoče prihraniti tudi z 99-odstotnim zmanjšanjem količine odpadnega olja. Po odstranitvi vode in olja ostanejo le še izredno suhi trdi delci. Tako je mogoče uporabiti manjše tanke za odpadno olje, s čimer prihranite prostor in zmanjšate stroške namestitve.