Zmanjševanje emisij

Lokalni in globalni predpisi glede emisij dimnih plinov iz motorjev so v zadnjih letih postali bistveno strožji. Med tistimi, ki veljajo za elektrarne, so predpisi, ki omejujejo emisije dušikovih oksidov (NOx), žveplovih oksidov (SOx) ter delcev.

Emission abatement 640x360

Izpolnjevanje emisijskih predpisov

Nekatere emisije je mogoče zmanjšati s samim motorjem. Formacije NOx, na primer, je mogoče omejiti z optimizacijo procesa zgorevanja. Druge emisije pa so trdovratnejše.

Na primer emisije SOx so neposredna posledica vsebnosti žvepla v gorivu. Če preusmeritev na goriva z malo žvepla ni mogoča, je uporaba čistilnika, kot je Alfa Laval PureSOx, edina rešitev za nadzor emisij SOx.

Prav tako z optimizacijo zgorevanja ni mogoče odpraviti vseh emisij delcev. Tako so se na primer emisije plinov iz okrova ročične gredi pokazale kot področje, kjer so možne izboljšave. Alfa Laval PureVent omogoča radikalen nov pristop k čiščenju plinov iz okrova ročične gredi v obratih z veliko kapaciteto, saj zagotavlja do 99,9-odstotno učinkovitost čiščenja.