Rekuperacijo odpadnega goriva

Odpadno kurilno olje je potencialno energijsko bogata mešanica kurilnega olja, vode in suspendiranih delcev. Alfa Laval PureDry je edina rešitev za separacijo teh treh tokov, kar opravlja tako učinkovito, da je reciklirano olje mogoče ponovno uporabiti kot gorivo.

Waste fuel recovery 640x360

Ponovna uporaba goriva iz oljnih odpadkov

Alfa Laval PureDry je kompakten in izredno učinkovit separacijski sistem za odpadno olje. Če v obratu za proizvodnjo elektrike z generatorji odpadno kurilno olje izločimo iz odpadnega mazalnega olja, je mogoče pridobiti kakovostno kurilno olje za uporabo v dizelskih motorjih ali kotlih.

Z rekuperacijo bistvene količine goriva sistem PureDry operaterjem elektrarn omogoča znatne dohodke. Poleg tega praktično odstrani oljne odpadke, ki jih je treba odstraniti, saj jih spremeni v izredno suhe trne delce. V nekaterih primerih so posledični prihranki pri stroških odstranjevanja odpadkov celo večji kot prihranki goriva.

Sistem omogoča preprosto namestitev na katerem koli primernem mestu, njegova zasnova pa je zanesljiva, saj ima le dva premikajoča se dela: zunanji obod bobna in vložek v obliki spirale.