Proizvodnja etilena

Pri proizvodnji etilena se je treba nenehno osredotočati na učinkovitost. Maksimiranje proizvodnje, ob tem pa minimiziranje obratovalnih stroškov, je bistvenega pomena za to, da proizvajalci ostanejo konkurenčni. Da boste lahko dosegli ciljne proizvodne stroške ter zmogljivost kot tudi zanesljivost proizvodnje, sklenite partnerstvo z družbo Alfa Laval. Naša preverjena tehnologija omogoča zadovoljitev naraščajočega povpraševanja in zagotovitev visokih donosov – zanesljivo in stroškovno učinkovito

Ethylene production 640x360

Optimizacija procesov proizvodnje etilena

Načrtujete povečanje proizvodne zmogljivosti ali znižanje energijskih stroškov? Alfa Laval vam lahko pomaga. Imamo obširne izkušnje kot zaupanja vreden dobavitelj visokozmogljivih rešitev za petrokemično industrijo – po vsem svetu. Naše globoko znanje o področju uporabe ter lokalna prisotnost pomenita, da smo vam vedno pripravljeni pomagati – od začetnega načrtovanja do zagona ter nenehnega delovanja.

Izkušnje potrjujejo, da so investicije v učinkovitejše toplotne izmenjevalnike zelo dobičkonosne. Naložba pogosto postane dobičkonosna v manj kot enem letu. Če upoštevamo, da je rekuperacija toplote dodatnih 10 MW enaka:

  • letni porabi goriva ali pare v znesku 3 milijone evrov,
  • zmanjšanju porabe vode za hlajenje za 880 m3/h,
  • letnemu zmanjšanju emisij CO₂ za 17.500 ton.  

To temelji na sledečih predpostavkah:

  • cena pare (10 barov) je 20 EUR/tono,
  • 8400 obratovalnih ur/leto,
  • gorivo (zemeljski plin) vsebuje 48 MJ/kg,
  • ∆T vode za hlajenje je 10 °C.

Kompaktni toplotni izmenjevalniki družbe Alfa Laval vam lahko pomagajo povečati učinkovitost obrata z:

Varčevanjem z energijo – Velik toplotni izkoristek pomeni, da je s kompaktnimi toplotnimi izmenjevalniki Alfa Laval mogoče rekuperirati več energije. Uporabljate lahko energijske vire, ki so se pred tem šteli za nevredne, ter zagotovite, da vaš celoten obrat deluje na toploto, pridobljeno iz razgrajevalnika. Odvečno paro je nato mogoče prodati sosednjim obratom.

Zmanjšanje zastojev – Z učinkovitejšimi toplotnimi izmenjevalniki in večjo rekuperacijo toplote je mogoče odpraviti zastoje v zvezi z ogrevanjem in hlajenjem. Eden od primerov je prva kompresorska stopnja, kjer je mogoče povečati zmogljivost z boljšim hlajenjem v stolpu za hitro hlajenje.

Podaljšanje časa razpoložljivosti za obratovanje – Toplotni izmenjevalniki Alfa Laval so zgrajeni za to, da lahko prestanejo najtežje pogoje. Naši izmenjevalniki za transferne linije so posebej zasnovani za največjo možno zanesljivost. Naši kompaktni toplotni izmenjevalniki zagotavljajo minimalno mašenje in preprosto čiščenje.

Zmanjšanje vpliva na okolje – Boljša rekuperacija toplote lahko pomeni manj emisij CO2 in/ali manjšo porabo vode za hlajenje. Če vašo proizvodnjo ovirajo omejitve pretoka hladilne vode ali povratne temperature, je lahko rekuperacija toplote preprosta rešitev vaše težave.