Proizvodnja aromatov

Za proizvodnjo benzena, toluena, ksilena ali drugih aromatov je potrebna kombinacija velike proizvodne učinkovitosti in nizkih stroškov. Zato se proizvajalci aromatov zanašajo na Alfa Laval, da lahko zadovoljijo globalno povpraševanje, ob tem pa ostanejo konkurenčni. Na podlagi našega širokega znanja in izkušenj s tega področja uporabe, kot tudi z zanesljivo termično in separacijsko opremo, omogočamo nizke stroške, ob tem pa tudi večji donos in dobiček.

Aromatics production 640x360

Optimizacija proizvodnje aromatov za petrokemično industrijo

Da boste v obratih za proizvodnjo aromatov lahko dosegli popolnoma novo raven toplotne integracije, izberite termične rešitve družbe Alfa Laval. Konvencionalni obrati za aromate, ki uporabljajo tradicionalne cevne oplaščene toplotne izmenjevalnike za toplotno integracijo, so običajno omejeni zaradi velikosti in visokih stroškov. Po drugi strani pa varjeni toplotni izmenjevalniki Alfa Laval omogočajo stroškovno učinkovito rekuperacijo toplote, za kakršno je običajno potrebnih pet ali več cevnih oplaščenih izmenjevalnikov v vrsti, da opravijo enako nalogo. Kompaktna zasnova naših toplotnih izmenjevalnikov omogoča, da sprostite do 40 % več prostora, ki ga je nato mogoče uporabiti za povečanje proizvodne zmogljivosti ali za druge procese. 

Poleg tega ima Alfa Laval tudi inovativne rešitve, ki izboljšajo učinkovitost procesov z uporabo visoko učinkovite separacijske tehnologije. V proizvodni liniji aromatov je več mest, kjer je bistvenega pomena zagotoviti, da je kompresorsko mazalno olje čisto. Proizvajalci aromatov se v tisočih obratih po vsem svetu zanašajo na visokohitrostno separacijsko tehnologijo Alfa Laval, ki zagotavlja daljšo življenjsko dobo kompresorskega mazalnega olja. Omembe vredno: družba Alfa Laval je bila prva, ki je uporabila dekanterje s presejalnim bobnom v procesu kristalizacije paraksilena.

Naše tehnologije so priznane po vsem svetu. Družba Alfa Laval je sklenila partnerstvo z vodilnimi dajalci licenc za tehnologije na svetu za naslednje aromatske procese:

  • obdelava z vodikom
  • reforming
  • ekstrakcija benzen-toluena
  • rekuperacija paraksilena
  • izomerizacija paraksilena
  • procesi transalkiliranja/disproporcioniranja