Proizvodnja kloroalkalnih snovi

Energijska učinkovitost, strogi emisijski predpisi ter varno ravnanje z odpadki so izzivi, s katerimi se sooča industrija alkalijskih kloridov. Proizvajalci za proizvodnjo klora, vodika in kavstične sode potrebujejo zanesljive, energijsko učinkovite in trajnostne postopke. Za zadovoljitev teh potreb ima Alfa Laval visokozmogljive komponente za prenos toplote ter celovite inženirske rešitve, ki znižajo stroške in povečajo donos.

Chllor-alkali 640x360new

Za učinkovitejšo elektrolizo alkalijskih kloridov

Proizvodnja klora, vodika in kavstične sode obsega električno intenzivne postopke, ki predstavljajo približno polovico skupnih proizvodnih stroškov. Proizvajalci alkalijskih kloridov ter podjetja EPC se lahko zanesejo na preizkušene komponente družbe Alfa Laval in njeno sposobnost dobaviti energijsko varčno opremo za prenos toplote ter sisteme za evaporacijo kavstične sode.

Naš širok nabor razstavljivih, polvarjenih in varjenih toplotnih izmenjevalnikov z veliko zmogljivostjo je primeren za namestitev na mesta za prenos toplote vzdolž vseh procesnih linij za elektrolizo. Za naloge, kot so predhodno čiščenje slanice, hlajenje mokrega klorovega plina, hlajenje vodikovega plina in ogrevanje in hlajenje elektrolitov, ima Alfa Laval obsežne izkušnje s kloralkalnim postopkom in dobavlja opremo za proizvajalce alkalijskih klorov po vsem svetu.