Obrat za odstranjevanje tiskarske barve s papirja

Medtem ko je s ponovno uporabo vlaken odpadnega papirja mogoče prihraniti vire, je treba za odpadke v vodi plačati precejšnjo ceno. S pomočjo znanja in izkušenj družbe Alfa Laval ter dokazanih tehnologij za separacijo, prenos toplote in ravnanje s fluidi lahko obrati za odstranjevanje tiskarske barve s papirja do največje mere zmanjšajo tokove odpadkov, do največje mere povečajo recikliranje vode, optimizirajo rekuperacijo toplote ter zmanjšajo porabo sulfatov.

Paper de-inking plant 640x360

Optimizacija postopkov za odstranjevanje tiskarske barve s papirja

Tu je rešitev za odstranjevanje tiskarske barve s papirja za vodje obratov, ki želijo čim bolj znižati stroške kemikalij ter povečati rekuperacijo.  

Po eni strani preverjene socializacijske tehnologije do največje mere zmanjšajo tokove odpadkov in do največje mere zvečajo recikliranje vode. Po drugi strani pa kompaktni ploščni toplotni izmenjevalniki Alfa Laval optimizirajo rekuperacijo toplote ter zavzamejo veliko manj prostora kot običajni cevni oplaščeni toplotni izmenjevalniki. 

Poleg tega naši najsodobnejši dekanterji podpirajo izredno učinkovito odstranjevanje vode, kar zmanjša porabo papirniških sulfatov.

Izredno učinkovito čiščenje odpadnih voda

Pri postopku odstranjevanja tiskarske barve s papirja se ustvari ogromne količine odpadnih voda. Alfa Laval ponuja celoten spekter opreme za odpadne vode, ki zagotavlja čiščenje, ki je gospodarno z viri. Naša oprema, ki se uporablja za vodo, obsega membranski bioreaktor (MBR), sekvenčni šaržni reaktor (SBR), toplotne izmenjevalnike ter opremo za terciarno filtracijo s pomočjo membran ali filtra delcev. Za blato Alfa Laval ponuja celoten nabor opreme za zgoščevanje in odstranjevanje vode. S tem se prihrani tako energijo kot vodo.

Recycled paper producer uses Alfa Laval's ALDRUM to cut sludge dewatering costs

When production increased in 2000, Dalum Papir was able to boost its sludge handling capacity simply by upgrading the thickening equipment, without having to make any changes to the screw press.

Read the case story

Čiščenje industrijske odpadne vode in obdelava odpadkov

Industrial water and waste solutions

Alfa Laval ponuja različne rešitve za čiščenje vode in obdelavo odpadkov na lokaciji ter za ponoven zajem vode, rekuperacijo toplote in tudi izdelkov iz vašega procesa. 

> Več o rešitvah za čiščenje industrijske odpadne vode in obdelavo odpadkov

Grow your pulp mill profits with more efficient separation

Alfa Laval offers pulp mills a wide range of solutions for extraction of by-products and recovery of process chemicals. Our separation equipment brings you benefits such as high yield, high product quality, low operating costs and compact installations.


Learn how Alfa Laval's separation solutions can improve your bottom line

Boost profits - recycle your energy

Waste heat recoveryInvestments in waste heat recovery are often very profitable. Payback periods are typically less than a year.

Waste heat recovery