Proizvodnja talovega olje in obdelava z mili

Povpraševanje po izdelkih iz talovega olja še vedno narašča. Uspešna proizvodnja talovega olja je odvisna od tega, ali so surovine kar najbolje izkoriščene, od zagotavljanja učinkovitosti postopka ter varovanja kakovosti izdelka. S pomočjo centrifugalne sile s tehnološko platformo Pinola se donos drastično izboljša. Za separacijo mila od črne lužine ter za proizvodnjo visokokakovostnega surovega talovega olja je potrebnih le nekaj minut.

Paper mill 640x360

Čistejša črna lužina, bolj sveže milo iz talovega olja ter višji donos talovega olja

Bodisi da se uporablja kot sestavina v prehrambnih izdelkih, lepilih, lakih, črnilu ali vrtalnih tekočinah, je povpraševanje po visokokakovostnem surovem talovem olju vedno veliko.

Izboljšajte učinkovitost postopka s sistemi Pinola

Alfa Laval razume, koliko je potrebno za doseganje učinkovitosti postopka v celotnem obratu za proizvajanje talovega olja. V sodelovanju z družbo HEAD Engineering ponujamo tehnološko platformo Pinola, ki združuje več tehnologij v celoten sistem za obdelavo mila ter proizvodnjo surovega talovega olja:

 • Pinola BLiSS (separacija črne lužine in mila), ki odstranjuje »kraft« milo iz črne lužine;
 • Pinola TOPP (enota za proizvodnjo talovega olja), ki milo predela v visokokakovostno surovo talovo olje. 

Tako Pinola BLiSS kot TOPP temeljita na tehnologiji Alfa Laval, pri kateri se separacija odvija v diskovnih centrifugah. 

Večja učinkovitost, manjši tloris, večja kakovost

Če uporabljate centrifugalne separatorje, uporaba zbiralnikov z veliko prostornino ni potrebna, zaradi česar se zavzame manj prostora v obratu, ob tem pa se poveča učinkovitost separacije. Prav tako se skrajša čas procesne prisotnosti z nekaj dni na nekaj minut, zaradi česar je milo bolj sveže, kakovost izdelka je boljša, donos pa je večji. Ker je zadrževalni volumen v reaktorju in separatorju majhen, je mogoče doseči hitrejši nadzor nad pH, kar pomeni manjšo porabo žveplove kisline. 

Bolj trajnostno obratovanje

Pinola BLiSS in TOPP omogočata veliko prednosti glede izboljšanja trajnostnega profila vaše tovarne »kraft« celuloze, saj do največje možne mere zmanjšata vpliv na okolje. Oba sistema sta zaprta, s čimer se zagotovi minimalen vpliv na okolje. Prav tako oba bistveno zmanjšata porabo žveplove kisline v primerjavi z običajno tehnologijo, s čimer se zmanjša okoljski odtis ter vpliv na uravnovešenost obrata glede na žveplo. 

Prednosti sistemov Pinola BLiSS in TOPP:

 • neprekinjeno, popolnoma samodejno obratovanje;
 • kompaktna namestitev ter velika zmogljivost;
 • manjša poraba žveplove kisline;
 • samodejno čiščenje;
 • bistveno čistejša črna lužina;
 • večji donos mila v primerjavi s konvencionalno tehnologijo;
 • manj mašenja v fazi uparjanja;
 • večja kapaciteta v kotlu za rekuperacijo;
 • večji donos visokokakovostnega surovega talovega olja.

Grow your pulp mill profits with more efficient separation

Alfa Laval offers pulp mills a wide range of solutions for extraction of by-products and recovery of process chemicals. Our separation equipment brings you benefits such as high yield, high product quality, low operating costs and compact installations.


See what Alfa Laval can offer within soap treatment and tall oil production