Obrat za kemično proizvodnjo celuloze

Pri kemičnih postopkih proizvajanja celuloze se porabi veliko toplote, tako da zahtevajo pametno rekuperacijo toplote ter ponovno uporabo kemikalij, da je mogoče znižati stroške ter zmanjšati vpliv na okolje. Strokovno znanje in širok nabor opreme, rešitev in storitev družbe Alfa Laval omogočata odlično rekuperacijo energije in kemikalij, večjo proizvodno učinkovitost in najkrajši možni čas nedelovanja.

Chemical pulp mill 640x360

Povečevanje učinkovitosti v obratih za kemično proizvodnjo celuloze

Vsaka tovarna celuloze je edinstvena, izzivov, s katerimi se soočajo upravljavci, pa je mnogo. Upravljavci obratov morajo poiskati načine, kako naj proizvodnja ostane dobičkonosna navkljub vedno višjim stroškom delovne sile, kemikalij in energije, pri tem pa ohraniti produktivnost obrata.

Za to, da je iz surovin mogoče dobiti največ z majhno porabo energije, vode in kemikalij, ob tem pa zagotoviti kakovost celuloze, so potrebni tako poznavanje procesa kot tudi prava tehnologija, oprema in storitve. Alfa Laval lahko upravljavcem obratov za kemično proizvodnjo celuloze pomaga optimizirati postopke in izboljšati zmogljivost opreme.

Izboljševanje energijske učinkovitosti

Energija predstavlja do 30 % proizvodnih stroškov v obratu. Tako ni presenečenje, da se morajo obrati, ki porabijo veliko energije, osredotočiti na energijsko učinkovitost. Alfa Laval ponuja širok nabor rešitev za optimizacijo uporabe energije v tovarnah celuloze. Te izboljšajo kakovost, produktivnost in zanesljivost, pri tem pa omogočajo prihranke pri končnem finančnem rezultatu.

Sistemi za paro in kondenzat so ključnega pomena za povečanje produktivnosti do največje mere ter zmanjšanje porabe energije do največje mere. Ker so kompaktni, učinkoviti in zelo zanesljivi, so toplotni izmenjevalniki Alfa Laval v široki uporabi v vseh teh sistemih. Da je mogoče izpolniti zahteve teh področij uporabe z visoko temperaturo in/ali visokim tlakom, Alfa Laval ponuja širok nabor odpornih toplotnih izmenjevalnikov, vključno z razstavljivimi, polvarjenimi in popolnoma varjenimi zasnovami.

Preprosto ravnanje z vlaknastimi procesnimi fluidi

Oprema družbe Alfa Laval za prenos toplote, separacijo in ravnanje s fluidi z lahkoto obdela procesne fluide, ki vsebujejo vlakna, ter druge trdne delce, pri tem pa zagotavlja veliko toplotno učinkovitost in največjo možno rekuperacijo toplote. Druge prednosti so nizki stroški namestitve, obratovanja in vzdrževanja ter tudi popoln dostop do obeh strani plošč, kar omogoča preprosto, a temeljito čiščenje, če je to potrebno.

Povečevanje proizvodnje elektrike do največje mere

Splošna dobičkonosnost tovarn celuloze je v veliki meri odvisna od nenehne soproizvodnje toplote in električne energije. Povečanje proizvodnje elektrike je ključen dejavnik za produktivnost in dobičkonosnost obrata. Da se zagotovi, da ni nič časa nedelovanja, Alfa Laval ponuja izredno zanesljivo in učinkovito opremo, vključno z najnaprednejšo napajalno tehnologijo in tehnologijo kotlov za rekuperacijo, ki je v pomoč pri proizvodnji potrebne energije. Tako na primer naši kompaktni toplotni izmenjevalniki zagotavljajo prostorsko varčno, zanesljivo in odporno alternativo okornim cevnim oplaščenim enotam.

Rekuperacija toplote iz kondenzata, predogrevanje napajalne vode, čiščenje olja glavnega kondenzatorja in turbine ter hlajenje prav tako predstavljajo edinstven izziv. Ne glede na to, ali vaš obrat uporablja kotel za rekuperacijo, uparjanje črne lužine in/ali sežiganje lesnih odpadkov, boste lahko s strokovnim znanjem in izkušnjami, opremo in rešitvami družbe Alfa Laval optimizirali svoje postopke ter izboljšali svoj končni finančni rezultat. 

Učinkovito čiščenje odpadnih voda

Čiščenje velikih količin odpadnih voda ter odpadnega blata je zahtevno za mnoge obrate. Alfa Laval ponuja celoten spekter opreme za odpadne vode, ki pomaga zmanjšati vpliv na okolje ter zagotoviti maksimalen prihranek energije. Oprema, ki se uporablja za vodo, obsega membranski bioreaktor (MBR), sekvenčni šaržni reaktor (SBR), toplotne izmenjevalnike ter opremo za terciarno filtracijo s pomočjo membran ali filtra delcev. Za blato Alfa Laval ponuja celoten nabor opreme za zgoščevanje in odstranjevanje vode. 

Stranka lahko kompaktni toplotni izmenjevalnik poplača že v manj kot dveh mesecih in pol

Compabloc

Za izboljšanje učinkovitosti obrata ter znižanje obratovalnih stroškov se je tovarna celuloze iz Georgie, ZDA, odločila uporabiti varjeno enoto Alfa Laval Compabloc za predogrevanje raztopine klorovega dioksida z odpadno toploto iz svojega obrata za belilo.

Preberite več o tem primeru 

Grow your pulp mill profits with more efficient separation

Alfa Laval offers pulp mills a wide range of solutions for extraction of by-products and recovery of process chemicals. Our separation equipment brings you benefits such as high yield, high product quality, low operating costs and compact installations.


Learn how Alfa Laval's separation solutions can improve your bottom line

Boost profits - recycle your energy

Waste heat recoveryInvestments in waste heat recovery are often very profitable. Payback periods are typically less than a year.

Waste heat recovery

Čiščenje industrijske odpadne vode in obdelava odpadkov

Industrial water and waste solutions

Alfa Laval ponuja različne rešitve za čiščenje vode in obdelavo odpadkov na lokaciji ter za ponoven zajem vode, rekuperacijo toplote in tudi izdelkov iz vašega procesa. 

> Več o rešitvah za čiščenje industrijske odpadne vode in obdelavo odpadkov