Zahtevajte stik od družbe Alfa Laval

Izberite svojo državo.

Čiščenje industrijske odpadne vode in obdelava odpadkov

Pri večini industrijskih procesov se ustvari tokove odpadkov, ki jih je treba očistiti ali odstraniti, veliko podjetij pa se sooča s strogimi zahtevami na tem področju. Zmožnost čiščenja odpadkov ter zmanjšanja količine za odstranjevanje je tako ključna za to, da obdržite licenco za obratovanje ter razširite kapaciteto. Alfa Laval ponuja različne rešitve za čiščenje vode in obdelavo odpadkov na lokaciji ter za ponovni zajem vode, rekuperacijo toplote in celo rekuperacijo izdelkov iz vašega proce

  • Sorodna področja uporabe
  • Sorodni izdelki
  • Related services

Zmanjšajte svoj okoljski odtis

Pri vseh človeških, komercialnih in industrijskih dejavnostih nastanejo odpadni produkti, ki so škodljivi za naše okolje, če jih ne obdelamo. Tako svet ves čas išče načine, kako zmanjšati onesnaženje, zagotoviti čisto vodo, uporabiti manj energije ter reciklirati že uporabljeno energijo. Z vse številčnejšim prebivalstvom in višjim življenjskim standardom ter pomanjkanjem vode na mnogo območjih postaja tudi potreba po ponovni uporabi vode vse večja. 

Na poti do ničnih izpustov

Alfa Laval pomaga zmanjšati okoljski odtis tokov vode in odpadkov tako, da omogoča čim večjo ponovno uporabo vode, in to s spreminjanjem odpadkov v produkte z vrednostjo ter z zagotavljanjem čim manjše porabe energije in zagotavljanjem čim manjše količine odpadkov. Velik izbor naše opreme podjetjem pomaga pri:

  • izpolnjevanju kriterijev glede izpustov odplak z učinkovitimi, kompaktnimi sistemi za čiščenje odpadnih voda,
  • ponovni uporabi vode z našimi rešitvami terciarne filtracije,
  • zmanjševanju količine odpadkov za odstranitev, rekuperaciji toplote ter proizvodnji bioplina z učinkovito obdelavo blata iz čistilnih naprav,
  • zajetju koristnih produktov iz vaših procesov za ponovno uporabo ali prodajo.

Zakaj pri čiščenju industrijske odpadne vode in obdelavi odpadkov sodelovati z družbo Alfa Laval?

Opremo za glavne industrijske procese, čiščenje odpadne vode, obdelavo blata in rekuperacijo virov vam lahko dobavi en sam dobavitelj.

Zagotovite si visoko kakovost in energijsko učinkovito zasnovo procesov z zajamčenimi rezultati, ki so zasnovani tako, da zmanjšajo stroške in okoljski vpliv vaših dejavnosti, ker globoko razumemo vaše industrijske postopke ter obdelavo odpadkov.

Vedno se lahko zanesete na naše strokovno znanje in izkušnje ter na našo prisotnost po vsem svetu. Imamo več kot 130 let izkušenj z zagotavljanjem pomoči industrijskim strankam po vsem svetu pri spopadanju s strogimi zahtevami glede ravnanja z odpadki – vse od prehranske industrije, industrije pijač, kemične ter farmacevtske industrije do celulozne in papirne industrije, naftne, plinske industrije ter drugih procesnih industrij.  

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreation lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and AS-H Iso-Disc filtration systems can even be used as potable water if a final polishing step e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlor is added.

Zahtevaj informacije

Zahtevaj ponudbo za Čiščenje industrijske odpadne vode in obdelava odpadkov